W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Blisko 10% spośród materiałów zużywanych w polskiej gospodarce pochodzi z recyklingu – wskazuje firma Stena Recycling i dodaje, że takie są najnowsze dane Eurostatu za 2019 r. Średnia dla Polski jest niższa od unijnej i od 2014 r. maleje. Jednak – jak zaznacza firma – odwrotu od transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) nie ma, choć Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wskazuje na wolne tempo wdrażania jej zasad nad Wisłą. Stena Recycling dostrzega szansę realnej zmiany nie tylko w uregulowaniach prawnych, ale również w promowaniu dobrych praktyk firm, które działają już według modelu GOZ. Równie istotne jest budowanie proekologicznej świadomości polskich konsumentów.

Cyrkularnośćć polskiej gospodarki – wskaźnik spadający od 2014 r.

Aby śledzić tzw. cyrkularność polskiej gospodarki (procent pochodzących z recyklingu materiałów zużywanych w gospodarce), można wykorzystywać dane przekazywane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) do Eurostatu w ramach unijnego monitorowania GOZ. Eurostat wylicza wskaźnik cyrkularności krajów Unii Europejskiej (UE) jako stosunek materiałów odzyskanych do zużycia krajowego materiałów. Spadek poziomu cyrkularności materiałów w naszym kraju utrzymuje się od 2014 r., a w 2019 r. wyniósł 9,8% i był o 2,6 punktu procentowego niższy od średniej unijnej. Pomimo dość wysokiej pozycji Polski na tle innych państw europejskich, nadal daleko nam do wyników liderów – Holandii, Belgii czy Francji – dodaje firma.

Polska zmierza w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym? Ocena NIK

W ostatnim czasie NIK opublikowała raport z badań na temat tego, jak państwo polskie radzi sobie w kwestii gospodarowania odpadami. Stena Recycling wskazuje, że w najnowszym, styczniowym raporcie, NIK pozytywnie oceniła przyjętą przez Radę Ministrów w 2019 r. „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jednak kontrolerzy zwrócili uwagę, że działania ograniczające powstawanie odpadów z tworzyw sztucznych oraz mające doprowadzić do ich zagospodarowania były do tej pory niewystarczające. Izba stwierdziła również, że obecnie to jedno z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych w Polsce – stwierdza NIK w raporcie.

w kierunku GOZ

GOZ najczęściej kojarzy się z procesem zarządzania odpadami. Jednak to tylko część zagadnienia. Właściwie wdrożone założenia gospodarki cyrkularnej, pozwalają nie tylko na efektywne zarządzanie obiegiem odpadów, lecz także na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ważnym zagadnieniem w procesie transformacji, jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców, czym jest gospodarka cyrkularna, dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie oraz edukacja konsumentów – wyjaśnia Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR Stena Recycling.

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – liderzy GOZ i upowszechnianie wiedzy

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, z troską o otoczenie, daje realne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia – przekonuje Stena Recycling i dodaje, że najlepszymi przykładami firm działających w kierunku GOZ są Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jak zaznacza firma, przedsiębiorcy wyróżnieni w konkursie Stena Circular Economy Award, dostosowali swoje modele tak aby zamykać obieg. Orange Polska postawiło na ponowne wykorzystanie routerów, które wracają do klientów, Carrefour Polska jako pierwsza sieć handlowa, wprowadziła możliwość kupowania produktów na wagę do własnych opakowań a Barry Callebaut, największy na świecie wytwórca czekolady i kakao, odzyskuje odpad powstający w procesie wytwarzania czekolady i zamienia go w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa.

Firma przypomina, że konkurs Stena Circular Economy Award odpowiada na potrzebę upowszechnia wiedzy o korzyściach płynących z GOZ i wspierania transformacji polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny To platforma do promocji najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych GOZ, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także wzajemnego wspierania się oraz tworzenia partnerstw – dodaje Stena Recykling.

Polacy gotowi na pójście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym?

Świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i choć daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich, to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów jest gotowa na zmiany wynikające z konieczności ochrony środowiska i zapobiegania marnotrawieniu surowców – podkreśla firma. Według sondażu pt. „Polacy o GOZ”, przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling w październiku 2020 r., 65% respondentów oczekuje, że producenci będą wykorzystywać w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu a 37% badanych przyznało, że zapłaci więcej za taki produkt. Z tego samego badania wynika również, że dwie trzecie badanych Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji. 61% respondentów chętnie dowiedziałoby się czy firma, z której usług lub produktów korzysta, działa na rzecz wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast 58% ankietowanych byłoby skłonnych zmienić swoje przyzwyczajenia i zrezygnować z usług/produktów ulubionej firmy na rzecz takiej, która dobrowolnie wdraża zasady GOZ.

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – konkurs dla biznesu i studentów

Stena Circular Economy Award, to pierwszy w Polsce konkurs dla biznesu i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ – podaje Stena Recycling. Celem konkursu jest inspirowanie firm oraz studentów do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej. Konkurs ma trzy kategorie. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania w kierunku gospodarki o obiegu zamknietym. Druga jest skierowana do tych firm, które promują idee GOZ wśród pracowników. Trzecia z kolei jest dedykowana studentom, którzy zaproponują wdrożenie GOZ, przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwycięzcy IV edycji będą znani wiosną br. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody otrzymują wybraną usługę Stena Recycling. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego br. przez prosty formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. i rys. Stena Recycling

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny