gminne punkty zbiórki odpadów

W Katowicach gminne punkty zbiórki odpadów znów działają

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że w mieście znów działają gminne punkty zbiórki odpadów (GPZO). Jednocześnie magistrat zaprezentował odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące gospodarowania odpadami w czasie pandemii.

Wszystkie katowickie gminne punkty zbiórki odpadów zostały odmrożone 22 kwietnia br. Funkcjonują one jednak według zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) wyjaśnia, jak wyglądają najnowsze wytyczne i zmiany w miejskiej gospodarce odpadami w związku z pandemią koronawirusa.

Bieżąca sytuacja związana z pandemią sprawia, że zarówno mieszkańcy, jak i instytucje muszą w szybkim tempie dostosowywać się do zmieniających się warunków. Zdajemy sobie sprawę, że teraz szczególnie ważne są jasne oraz zrozumiałe komunikaty. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców Katowic, którzy dopytują o szczegółowe kwestie, związane z postępowaniem z odpadami. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w tej kwestii. Powstały na bazie najaktualniejszych wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które uzupełniliśmy o zagadnienia, z jakimi spotykamy się teraz najczęściej – tłumaczy Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Jak będą teraz funkcjonować gminne punkty zbiórki odpadów?

Wszystkie katowickie GPZO wznowiły działanie 22 kwietnia. Na ich terenie obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego. Klienci korzystający z punktów muszą nosić maseczki, rękawiczki oraz zachowywać dystans ok. 2 m od pozostałych osób. Pracownicy obsługujący GPZO przestrzegają najaktualniejszych wytycznych przewidzianych dla miejsca pracy, związanych m.in. z odpowiednim dystansem, zabezpieczeniami czy dezynfekcją.

Katowicki magistrat podaje też, że tzw. big bagi będzie można ponownie zamawiać najprawdopodobniej od 4 maja. Także w tym obszarze wdrożone zostaną rygory bezpieczeństwa, m.in. w biurze obsługi klienta będą mogły znajdować się maksymalnie dwie osoby. Rekomendowane są płatności elektronicznie, choć kasa również będzie czynna – zaznacza MPGK.

Segregacja odpadów i wiaty na śmieci – czy coś się zmieniło?

Posługując się informacją przygotowaną przez MPGK, magistrat zaznacza, że w zakresie segregacji śmieci nic nie uległo zmianie. Nadal obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów. Pamiętajmy więc, że wszystkie odpady powinniśmy wyrzucać do odpowiednich pojemników, przeznaczonych na określone frakcje – apeluje UM.

Pojawiają się też pytania, czy wiaty na śmieci powinny pozostawać otwarte czy lepiej by były zamknięte, aby zminimalizować konieczność kontaktu z elementami dotykowymi?

Jeśli mieszkańcy będą stosować się do wytycznych dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zachować dotychczasowe rozwiązania. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży po stronie zarządców danego osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej – tłumaczy UM.

Zużyte maseczki i rękawiczki…

Zgodnie z wytycznymi maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Oczywiście niezależnie czy mamy stan epidemiologiczny, czy funkcjonujemy w „trybie normalnym”, worki z odpadami powinny być zawsze zamykane. Zwłaszcza jeżeli pojemniki nie są zamykane w wiatach. W ten sposób zapobiegamy rozwiewaniu odpadów. Pamiętajmy, że nasze odpady bywają ciekawym łupem dla gryzoni i innych zwierząt, które również mogą przenosić różnego rodzaju choroby. Dlatego niezależnie od sytuacji zawiązujmy worki z odpadami przed ich wyrzuceniem – przekonuje MPGK.

Karkowski magistrat zwraca uwagę, iż ważne jest, aby jednorazowe środki ochronne trafiły do kosza na śmieci, a nie na chodnik czy trawnik. Jeżeli nie jesteśmy zakażeni, to również nasze odpady nie są zakażone. Zgodnie z wytycznymi tego typu środki ochrony można zawinąć do worka/torebki foliowej i wyrzucić do zwykłego kosza na odpady. Nie ma znaczenia, gdzie się on znajduje. W przypadku koszy na zewnątrz – problemem mogą być teraz jednorazowe rękawiczki słabszej jakości, których mieszkańcy używają np. podczas zakupów. Po dostaniu się do kanalizacji mogą one spowodować zatykanie instalacji. Dlatego pamiętajmy przy wychodzeniu ze sklepu, aby takie środki ochrony również zawinąć do worka i dopiero wtedy wyrzucić do kosza znajdującego się przy sklepie – apeluje UM.

Dlaczego chusteczki antybakteryjne nie powinny trafiać do toalety?

Podobnie jak rękawiczki czy maseczki, jednorazowe chusteczki antybakteryjne należy wrzucić do woreczka, zawinąć i wyrzucić do zwykłego kosza na odpady komunalne. Nie należy ich wyrzucać do toalety. Tego typu materiały higieniczne wykonane są ze specjalnych tkanin, które nie rozpuszczają się w ściekach. Może to doprowadzić do zatkania rur, zatoru lub awarii urządzeń kanalizacyjnych. Bywają na rynku produkty higieniczne w formie chusteczek (np. nawilżany papier toaletowy), które mogą być wrzucane do toalety, ale wtedy na opakowaniu zawsze znajduje się informacja lub oznaczenie, że dany środek jest bezpieczny dla kanalizacji – tłumaczy UM.

Co z opakowaniami po środkach biobójczych?

Wszelkie opakowania po środkach biobójczych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, uznawane są za odpady potencjalnie niebezpieczne i powinny trafić bezpośrednio do GPZO. Najlepiej czasowo takie opakowanie umieścić w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i w dogodnym momencie dostarczyć do GPZO. Jeżeli dany środek biobójczy bądź inny charakteryzujący się niebezpiecznym składem nie został wykorzystany do końca, również powinien trafić do GPZO – przekonuje UM. Należy jednak poinformować obsługę punktu, iż opakowanie nie jest puste. Pozwoli, to pracownikom na odpowiednie magazynowanie, a następnie skierowanie do specjalistycznej utylizacji tego typu odpadu. Kategorycznie zabronione jest wylewanie resztek środków biobójczych, bądź innych o niebezpiecznym składzie, do kanalizacji! – podkreśla magistrat.

Przeterminowane lub niezużyte leki…

Jeżeli leki zostały całkowicie zużyte i zostały po nich tylko opakowania, wystarczy podzielić je na odpowiednie frakcje (papier, plastik, szkło) i wrzucić do odpowiednich pojemników. Z kolei przeterminowane i niezużyte leki, tak jak do tej pory, można wyrzucać w wyznaczonych aptekach, do specjalnie oznaczonych pojemników. Ponadto można je też oddać do jednego z czterech katowickich GPZO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

partner portalu

reklama

reklama

reklama