W gminie Izabelin powstanie PSZOK

Gmina Izabelin otrzyma ponad 3,2 mln zł z budżetu Mazowsza na trzy projekty. Jednym z nich będzie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w miejscowości Truskaw – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Powstanie PSZOK-u to ważna inwestycja dla gminy Izabelin.

Powstanie PSZOK – największa inwestycja

– Podpisaliśmy trzy umowy na ponad 3,2 mln zł wsparcia dla gminy Izabelin. Najwięcej środków pochłonie budowa PSZOK-u w miejscowości Truskaw. Pomożemy również w zakupie specjalnego pojazdu, który będzie równocześnie mobilnym laboratorium do badań jakości powietrza. Dzięki temu gmina będzie mogła sprawdzać, jak realizowana jest uchwała antysmogowa – powiedziała Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu województwa mazowieckiego.

PSZOK złożony z trzech obiektów

Jak tłumaczy UMWM, PSZOK w miejscowości Truskaw będzie ważnym projektem realizowanym przez gminę Izabelin. Kompleks, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, będzie składał się z trzech obiektów. Budynek wielofunkcyjny zostanie przeznaczony na odpady niebezpieczne. Powstanie w nim również miejsce do napraw sprzętu i przestrzeń edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Budynek główny będzie pełnił funkcję magazynu na poszczególne frakcje odpadów. Trzeci obiekt to altana zewnętrzna, służąca do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Jak dodał urząd marszałkowski, PSZOK zostanie wyposażony w wagę zewnętrzną oraz system elektroniczny umożliwiający identyfikację i rejestrację osób dostarczających odpady. Dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym na dachu kompleksu punkt będzie samowystarczalny energetycznie – zapowiedział urząd marszałkowski.

Powstanie PSZOK – trzy miliony zł z budżetu Mazowsza

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln zł. Połowę potrzebnych środków gmina Izabelin otrzymała w formie dotacji z budżetu Mazowsza. Planowany okres realizacji projektu to lata 2023–2025. Poprzez tę inwestycję gmina będzie mogła skuteczniej gospodarować odpadami komunalnymi i podnosić świadomość środowiskową wśród mieszkańców.

Na podstawie: mazovia.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu