w działaniach poznańskich strażników miejskich

Ochrona środowiska w działaniach poznańskich strażników miejskich

Urząd Miasta Poznania (UM) podał informację podsumowującą działania Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) prowadzone w ciągu ostatniego pół roku w sprawach związanych z ochroną środowiska. W tym zakresie municypalni z Poznania interweniowali blisko 5,5 tys. razy. Problemy, na które reagowali strażnicy dotyczyły najczęściej dzikich wysypisk i spalania odpadów, niszczenia zieleni oraz pozostawionych bez opieki wraków samochodów. Funkcjonariusze straży miejskiej pomagali też zwierzętom.

Sprawy związane z ochroną środowiska znajdują się na drugim miejscu pod względem zgłaszanych problemów, zaraz po niewłaściwym parkowaniu samochodów – wskazuje UM.

Gospodarka odpadami w działaniach poznańskich strażników miejskich

Bardzo dużo, bo aż 1980 interwencji dotyczyło spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych, a działania te prowadzone były zarówno przez Eko Patrol, jak i strażników rejonowych. W 203 przypadkach winnych ukarano, a cztery sprawy skierowano do sądu).

Jak wskazuje UM, na podstawie informacji przekazanej przez SMMP, w trakcie czynności kontrolnych, gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała, pobierano próbki popiołu i przekazywano je do badań laboratoryjnych. Na 78 pobranych próbek w 39 przypadkach wykonane analizy potwierdziły spalanie niedozwolonych substancji, takich jak stare meble wykonane z płyt wiórowych czy ramy okienne pokryte farbami olejnymi – wyliczyła SMMP.

W pierwszej połowie 2019 r. strażnicy miejscy ujawnili i doprowadzili do usunięcia 363 dzikich wysypisk śmieci. Uprzątnięto także 505 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są używane od długiego czasu. 136 wraków odholowano na parkingi strzeżone, a 369 właściciele sami przekazali do demontażu.

Ochrona przyrody w działaniach poznańskich strażników miejskich

Spora liczba interwencji związana była z niszczeniem roślinności. Strażnicy miejscy podjęli działania wobec 1239 osób, które dopuściły się tego typu karygodnych czynów. Najczęściej byli to kierowcy samochodów, którzy nielegalnie parkowali na trawnikach.

Straż Miejska pomaga też zwierzętom, w tym dzikim. W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. strażnicy interweniowali 277 razy, najczęściej w związku z dzikami i lisami. Aż 199 interwencji mundurowych dotyczyło dzików – w tych przypadkach strażnicy przekazywali sprawę do Centrum Zarządzania Kryzysowego UM (CZK). To ono sprawuje bowiem bezpośredni nadzór nad pogotowiem dla zwierząt, czyli firmą, która podpisała z miastem umowę na kompleksowe rozwiązywanie problemów stwarzanych przez dzikie zwierzęta łowne. Pracownicy pogotowia udzielają czworonogom niezbędnej pomocy weterynaryjnej i stosują niezbędne środki dla pozbycia się niechcianych czworonogów: odstraszają zwierzęta, odławiają je i transportują w inne rejony kraju.

Ranne ptaki trafiają do Ptasiego Azylu – wskazuje poznański magistrat i dodaje, że jest to miejsce, w którym mogą one liczyć na stałą i profesjonalną opiekę. Azyl od 2017 r. działa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego, które dysponuje nie tylko wolierami dla ptactwa, ale również wyspecjalizowanym sprzętem diagnostycznym i fachową kadrą. W pierwszym półroczu 2019 r. strażnicy 315 razy przekazali tam chore lub ranne ptaki i pisklęta.

Strażnicy podejmowali także działania w związku z zanieczyszczeniem cieków wodnych (pięć interwencji).

Na podstawie www.poznan.pl i www.poznan.pl

fot. UM Poznania

reklama

reklama

reklama

 

reklama