W czterech kategoriach

Do 2 września br. będzie trwał drugi nabór wniosków w ramach projektu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR” – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź SA. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły po 32,5 mln zł.

 

Przemysł metali nieżelaznych jest potencjalnie jednym z fundamentalnych sektorów polskiej gospodarki. Chcemy skutecznie rywalizować z innymi krajami, ale dla zdobycia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest inwestycja w nowoczesne technologie– podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR-u.

 

Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursach innowacyjne przedsięwzięcia, obejmujące badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych.

 

Nabór jest prowadzony w czterech obszarach tematycznych: górnictwo i geologia (1), przeróbka rud (2), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały (3) a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie (4).

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych.

 

Na podstawie: www.ncbir.pl

fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny