Uwzględniona argumentacja

Jak informuje Urząd Gminy Czorsztyn, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) zawiesił grzywnę, którą w ubiegłym roku ukarał Czorsztyn za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Decyzją WIOŚ-u, 10-tysięczna kara została zawieszona do 2 marca 2017 r.
 
Organ ochrony środowiska przychylił się do argumentacji odwoławczej samorządu, uznając, że „zachodzą poważne przesłanki ekonomiczne, tj. Gmina Czorsztyn poniosłaby wielkie straty finansowe nie ze swojej winy tylko na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawnych (…)”.
 
A jakie to przesłanki „przekonały” małopolskiego WIOŚ-a? Otóż zanim wdrożono nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Czorsztynie już działał sprawny system selektywnej zbiórki odpadów, zaś poziom recyklingu w 2013 r. osiągnął blisko 41%. Ponadto w 2010 r. tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej – dzięki unijnemu dofinansowaniu (ponad 721 tys. zł) – zakupił specjalistyczny sprzęt. Jednak przyznanie dotacji wiąże się z zachowaniem tzw. ciągłości projektu. A zatem przedsięwzięcie musi być realizowane przez co najmniej pięć lat od daty dokonania ostatniej płatności w projekcie (w tym przypadku jest to 2 marca 2012 r.).
 
czorsztyn
 
Wobec powyższego zorganizowanie wymaganego przez ustawę przetargu oznaczałoby dla Gminy Czorsztyn konieczność zwrotu zarówno unijnego wsparcia, jak i należnych z tego tytułu odsetek, co na dzień 1 lipca 2013 r. dałoby łącznie kwotę ok. 1 mln zł. Stąd też władze Czorsztyna odmówiły zorganizowania przetargu, a w konsekwencji Gmina została za to ukarana przez WIOŚ.
 
Wójt gminy wykorzystał prawo odwoławcze i – jak widać – z doskonałym skutkiem. Kara została zawieszona do 2 marca 2017 r., kiedy to trwałość projektu unijnego zostanie zakończona.
 
Na podstawie: www.czorsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu