nawyk selektywnej zbiórki odpadów

Utrwalić nawyk selektywnej zbiórki odpadów

24 czerwca br. na pięciu zabrzańskich ulicach rozpoczął się unikalny w skali kraju projekt związany z selektywną zbiórką odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie wpływu tzw. „grywalizacji” na zmianę bądź umocnienie dobrych nawyków. Firma FCC Polska w partnerstwie z Urzędem Miasta Zabrze (UM) oraz przy wsparciu zabrzańskich spółdzielni mieszkaniowych, będzie motywować mieszkańców kilku wybranych grup bloków do skutecznego segregowania odpadów.

W Zabrzu Zmierzą i nagrodzą za najlepszy poziom selektywnej zbiórki w blokach

Segregacja to bardzo złożony problem, a ciągle mało jest dobrych praktyk. Dlatego szukając sposobów, aby podnieść świadomość mieszkańców w zakresie recyklingu, zdecydowaliśmy się zorganizować eksperymentalną kampanię ekologiczną pod nazwą „Dobrze trafiłeś!”, która wykorzystuje element tzw. „grywalizacji”. Mechanizmy stosowane w grach komputerowych przeniesione na rzeczywistość wpływają na zachowania i zwiększają zaangażowanie. Nasz konkurs bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania wyzwań, rywalizacji oraz współpracy. Co wyjątkowo istotne, według ekspertów takie podejście pozwala zaangażować ludzi, nawet jeśli dana czynność uważana jest za nudną lub rutynową – mówi Aldona Dydak, PR Manager z FCC Polska.

Jak podaje firma, eksperymentalny konkurs obejmie w sumie ok. 600 osób z pięciu wybranych grup bloków w Zabrzu. Efekty konkursu w połączeniu z wynikami przeprowadzonych wśród mieszkańców ankiet, konsultowane będą z socjologami i posłużą jako wzór do dalszych działań z dziedziny edukacji ekologicznej.

Ochrona środowiska, a w tym segregacja odpadów oraz ich recykling to jedno z wyzwań zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak też dla gminy. Ekologia zawsze zresztą stanowiła priorytet dla zabrzańskiego samorządu. Dlatego chętnie włączamy się również w programy edukacyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej. Kampania „Dobrze trafiłeś!” powinna przyczynić się do utrwalenia dobrych nawyków w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również wzmocnić poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska naturalnego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Jak podaje firma, w konkursie recyklingowym, w ramach kampanii „Dobrze trafiłeś!”, udział wezmą bloki przy ulicy Bytomskiej, św. Jana, Kossaka, Piłsudskiego, Dworskiej, Poprzecznej oraz Trocera w Zabrzu. Ich mieszkańcy będą mieli za zadanie podnieść poziom segregacji odpadów w swoich blokach. Na poprawę stopnia segregacji mieszkańcy mają cztery tygodnie.

Konkurs ma utrwalić nawyk selektywnej zbiórki odpadów

Co tydzień następować będzie podsumowanie wyników, które zostaną wywieszone na klatkach schodowych i altanach śmietnikowych. Każdy blok będzie miał jasną informację, jak wyglądają postępy w pozostałych czterech lokacjach. Do wyniku liczy się średnia ze wszystkich czterech tygodni, więc im wcześniej zmobilizują się mieszkańcy, tym lepiej. Finał konkursu odbędzie się w drugiej połowie lipca, a nagrodą będzie zestaw gadżetów ekologicznych oraz tytuł „Mistrzów segregacji” dla mieszkańców danego bloku.

Konkurs tego typu wymaga od naszych pracowników dużego wysiłku organizacyjnego – przed jego rozpoczęciem przez trzy tygodnie doskonaliliśmy procedury pomiaru stopnia segregacji. Teraz czekają nas kolejne cztery tygodnie wytężonej pracy. Niemniej, jeśli dzięki takim działaniom nawyk segregacji zostanie wdrożony i utrzymany, a więcej zabrzan usłyszy o tym, że należy segregować odpady, to nasz wysiłek zdecydowanie ma sens – podkreśla Wojciech Muś, kierownik Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów FCC w Zabrzu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FCC Polska

fot. FCC Polska

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama