Usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów

Usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów tematem doktoratu wdrożeniowego

4 listopada br. o godz. 10.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana trójstronna umowa o realizacji doktoratu wdrożeniowego (roboczy tytuł projektu brzmi: „Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów”). Jak wskazuje Uniwersytet Zielonogórski (UZ), umowę podpisali dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, dr inż. Jacek Połomka, prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (ZZO) oraz mgr inż. Wojciech Dronia – doktorant. Przy podpisaniu umowy obecny był również opiekun naukowy (promotor) projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.

Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów – by zwiększyć poziomy recyklingu

Jak zaznacza zielonogórska uczelnia, celem projektu jest rozwiązanie problemu usuwania zanieczyszczeń z selektywnie zbieranych bioodpadów, których zawartość w odpadach jest z reguły wysoka. Utrudniają one efektywne przeprowadzenie procesów kompostowania i fermentacji oraz uzyskanie, w wyniku tych procesów, kompostu o parametrach pozwalających wykorzystać go gospodarczo. Uniwersytet wskazał, że zadaniem doktoranta będzie opracowanie technologii, a następnie zaprojektowanie i wybudowanie, w skali przemysłowej, instalacji do doczyszczania bioodpadów na terenie ZZO.

Uczelnia podała, że korzyścią dla ZZO będzie możliwość wytwarzania pełnowartościowego kompostu z całości strumienia bioodpadów dostarczanych na instalację, a w konsekwencji osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu.

Procesy biologicznego przetwarzania bioodpadów, w okresie 30 lat rozwoju, były przedmiotem licznych badań w różnym zakresie jednak zagadnienia dotyczące opróżniania worków z bioodpadami oraz przygotowania bioodpadów do biologicznego przetwarzania nie są w pełni rozpoznane ani zoptymalizowane. Brakuje również badań morfologicznych odpadów z frakcji „bio” – zaznacza UZ i dodaje, że problem zanieczyszczenia selektywnie zbieranych bioodpadów ma charakter ogólnokrajowy, a ranga problemu nabiera znaczenia w związku z trwającą zmianą modelu gospodarki odpadami na cyrkularną.

Usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów – doktorat pod okiem dwóch opiekunów

Doktorat wdrożeniowy to ministerialny projekt pozwalający przedsiębiorcom na zatrudnienie młodego, zdolnego naukowca, którego zadaniem jest rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego. Doktorant jest zatrudniony w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej. Ma także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, a drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej. W tym projekcie opiekunami są dr inż. Jacek Połomka z ZZO Marszów i prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak (UZ) – dodał UZ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Kazimierz Adamczewski

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu