Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa poinformował, że niebawem ruszy nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Rzeszowa. Chodzi o przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2021 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Rzeszowa – wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie

Jak zaznacza Urzędu Miasta Rzeszowa (UM) nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie prowadzony w okresie od 1 do 26 lutego br.

Rzeszowski magistrat zwraca uwagę, że dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem ich do transportu i z transportem, a także z unieszkodliwieniem tego typu odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM i w punktach informacyjnych magistratu, a ponadto stosowny formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – wniosek i załączniki

Warto zaznaczyć, że do składanego dokumentu należy dołączyć szereg dokumentów. Wśród nich jest dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu, do których tytuł prawny posiada kilka osób – zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. Wymagany jest również dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynku, (dotyczy demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest). Warto też dołączyć pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego. Jakie jeszcze wymagane są dokumenty? Tego można się dowiedzieć zaglądając na stronę internetową magistratu.

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM (ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu), a wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.

Na podstawie nadesłanej informacji i www.erzeszow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama