wyrobów azbestowych

W Rzeszowie usunięto 2700 ton wyrobów azbestowych

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował o usunięciu z miasta w latach 2011 – 2023 ponad 2 700 ton wyrobów azbestowych. Na rok 2024 zaplanowano demontaż i odbiór ok. 80 ton azbestu.

Usuwanie wyrobów azbestowych cieszy się dużą popularnością

W Rzeszowie od 2011 r. działa „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032”. W ramach programu wykonywane są prace związane z demontażem azbestu oraz odbiorem odpadów zgromadzonych na posesji.

Program jest podstawą do pozyskiwania dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Koszty poniesione na realizację tego zadania w latach 2011-2023 wyniosły łącznie ponad 1 398 512,22 zł.

Jak podkreślił UM, program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Każdego roku w trakcie naboru wpływa średnio ok. 70 wniosków. W 2024 r. nabór wniosków na usuwanie azbestu został przeprowadzony w terminie od 11 do 25 marca. Wpłynęło 39 wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu. Na terenie Rzeszowa pozostało jeszcze ok. 2800 ton wyrobów azbestowych do usunięcia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfra.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu