Odpadów niebezpiecznych

Usuwanie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w Radomiu

16 kwietnia 2024r. rozpoczęło się usuwanie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na ul. Ofiar Firleja w Radomiu. Poinformował o tym na swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ).

Usuwanie odpadów odbywa się na podstawie umowy między Radomiem, a wynajętą firmą. Według WIOŚ, usunięte z Radomia odpady zostaną unieszkodliwione w instalacji termicznego przekształcania. Termin zakończenia usuwania odpadów niebezpiecznych wyznaczony został na 18 czerwca 2024 r.

Pojemniki pełne odpadów niebezpiecznych

Przy okazji Inspektorat przypomniał, że 6 lipca 2022 r., inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Radomiu przeprowadzili wspólne działania na terenie posesji zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Ofiar Firleja 7. Wspomniane działania zostały wykonane wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Okręgowej w Radomiu i Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Powyższa aktywność została podjęta w związku z podejrzeniem nielegalnego składowania odpadów na terenie wskazanej posesji. W toku prowadzonych czynności ustalono, iż w budynku zlokalizowanym przy zachodniej granicy posesji magazynowane są odpady. Były one zgromadzone w pojemnikach typu „mauzer” o poj. 1 m3 każdy (było ich 48 szt.) oraz w beczkach metalowych i z tworzyw sztucznych o poj. 200 l każda (200 szt.). Do tego stwierdzono 67 opakowań typu big-bag o poj. ok. 1 m3 każdy.

Stwierdzono też, że drugie pomieszczenie budynku było w całości wypełnione zbiornikami typu mauzer lub beczkami o pojemności 200 l. Pojemniki te zawierały niezidentyfikowane substancje. Z uwagi na rozlokowanie odpadów, niemożliwe było ich zinwentaryzowanie – zaznaczył WIOŚ. Ponadto na naczepie samochodu ciężarowego, którym dowożono odpady znajdowały się 44 beczki metalowe i z tworzyw sztucznych o poj. 200 l każda. Były one ustawione na drewnianych paletach.

Badania przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie wykazały występowanie w badanych próbkach substancji niebezpiecznych – zaznaczył WIOŚ.

Wniosek do miasta, a zawiadomienie do prokuratury

Na podstawie dokonanych ustaleń WIOŚ skierował wniosek do Prezydenta Miasta Radomia o podjęcie – na podstawie art. 26a ustawy o odpadach – działań w celu usunięcia odpadów niebezpiecznych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Z kolei do Prokuratury Rejonowej w Radomiu WIOŚ skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 183 par. 1 Kodeksu karnego.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu