Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w zachodniopomorskich gminach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował o przyznaniu dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w kilku zachodniopomorskich gminach.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Bobolicach

I tak, WFOŚGW przekaże 80 tys. zł dotacji dla gminy Bobolice na unieszkodliwienie szkodliwego materiału, jakim są wyroby zawierające azbest. Dzięki temu z dachów zostanie zdjętych ponad 180 ton groźnego dla zdrowia azbestu.

Umowę dofinansowania w koszalińskim biurze Funduszu podpisali Robert Stępień, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW i Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic.

Przy okazji Fundusz zaznacza, że to już dziewiąty etap programu usuwania azbestu w Bobolicach. Tym razem koszt inwestycji, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska, to ponad 108 tys. zł, a prace przy unieszkodliwianiu azbestu potrwać mają do połowy listopada.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminach Darłowo i Karlino

Groźny dla zdrowia azbest zniknie także z dachów niemal 50 budynków na terenie gmin: Darłowo i Karlino. Robert Stępień podpisał umowy dofinansowania z przedstawicielami samorządów, a dzięki zawarciu kontraktów usuniętych i unieszkodliwionych ma zostać łącznie prawie 110 ton szkodliwego materiału – informuje WFOŚiGW. Efektem projektu na terenie gminy Karlino będzie unieszkodliwienie ponad 53 ton azbestu z 26 nieruchomości, a koszt prac to ponad 31 tys. zł, a dotacja ze środków WFOŚiGW to ponad 8,5 tys. zł.

Natomiast ósmy etap usuwania azbestu z terenu gminy Darłowo będzie realizowany na 20 nieruchomościach. Zakłada likwidację prawie 56 ton materiału. Prace będą kosztować niespełna 43 tysiące złotych, a dofinansowanie przyznane przez Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie to prawie 12 tys. zł – wskazuje zachodniopomorski fundusz.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Sianów

Z kolei gmina Sianów dzięki wsparciu WFOŚiGW zrealizuje dziewiąty etap programu usuwania azbestu. Dzięki ponad 26 tys. zł dotacji ze środków Funduszu zostanie usuniętych ponad 40 ton tego szkodliwego materiału.

Umowa dofinansowania została podpisana przez Roberta Stępnia i Macieja Berlickiego, wójta gminy Sianów.

Całkowity koszt inwestycji w ochronę środowiska, ale także bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, to ponad 30 tys. zł.

Przy okazji WFOŚiGW wskazuje, że w 2020 r. przyjął łącznie 81 wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu na kwotę niespełna 1,8 mln zł.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl, www.wfos.szczecin.pl i www.wfos.szczecin.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama