Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Rudzie Śląskiej

Do 16 marca br. do Urzędu Miasta (UM) mogą zgłaszać się mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy chcą w tym roku usunąć ze swoich posesji azbest. Miasto wystąpi w ich imieniu z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Jak zaznacza UM, dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. W ubiegłym roku udało się w ten sposób usunąć z terenu miasta 6,5 t wyrobów z azbestem.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami obiektów, w których zastosowane zostały wyroby zawierające azbest i wpisano je do „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” lub do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju – wyjaśnia UM. Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, ze zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych oraz ich transportem i unieszkodliwianiem. – Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego miastu dofinansowania – zaznacza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Rudzie Śląskiej – magistrat czeka na wnioski

Magistrat tłumaczy, że wykonawcą prac będzie jeden przedsiębiorca, wybrany przez miasto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy innych elementów budowlanych będą już leżały po stronie właścicieli nieruchomości. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty budowlane lub wystąpić o pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Aby wziąć udział w programie właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy łączny koszt złożonych wniosków przekroczy wysokość środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą one rozpatrywane według kolejności ich złożenia – dodaje UM.

Magistrat informuje, że osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny do 16 marca br. złożyć w UM wniosek wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca, gdzie znajduje się już zdemontowany azbest.

Inwentaryzacja w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

„Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” rudzcy radni uchwalili w 2007 r. W jego ramach dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występowało w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosiła ponad 132 tys. m2, co stanowiło ok. 54% całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości takich płyt stwierdzono w pozostałych dzielnicach, przy czym na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu materiałów.

Łączna masa zinwentaryzowanych w Rudzie Śląskiej wyrobów azbestowych wynosi 3541,4 ton, w tym 115,465 ton u osób fizycznych i 3425,935 ton u osób prawnych. Dotychczas unieszkodliwiono 619,556 ton, z czego 25,66 ton u osób fizycznych i 593,896 ton u osób prawnych. W tym 6,57 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych usunięto w ubiegłym roku w ramach poprzedniej edycji projektu z wykorzystaniem środków WFOŚiGW. Do unieszkodliwienia pozostało więc 2921,844 ton wyrobów zawierających azbest, w tym 89,805 ton u osób fizycznych i 2832,039 ton u osób prawnych – wylicza UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny