Usuwanie folii rolniczych

Usuwanie folii rolniczych – pilotaż na finiszu

Ministerstwo Środowiska (MŚ) w odpowiedzi na pytanie redakcji portalu poinformowało, że większość pilotażowych przedsięwzięć (sześć z siedmiu) podjętych w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” już się zakończyło. Termin zakończenia ostatniego projektu minie 31 sierpnia br. i dopiero 2 września br. wszystkie przedsięwzięcia będą formalnie zakończone.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów – będzie program ogólnokrajowy?

Jednocześnie MŚ podaje, że wnioski o refundację dopiero zostały złożone i nie doszło jeszcze do wypłacenia środków finansowych. Nastąpi to niebawem, a zatem o pełnym zamknięciu i rozliczeniu umów z pilotażu będzie można mówić dopiero w połowie października br.

Niemniej – jak zaznacza MŚ – na podstawie informacji uzyskanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w trakcie trwania pilotażu, podjęta została decyzja o uruchomieniu programu ogólnopolskiego, który obecnie jest w trakcie uchwalania.

27 sierpnia 2019 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę w sprawie zmiany programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru. Uchwały wejdą w życie pod warunkiem przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Przy takim założeniu, rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu ogólnopolskiego planowane jest na 9 września 2019 r.

Usuwanie folii rolniczych – w pilotażu łącznie ponad 1000 ton odpadów

Przy okazji MŚ przypomina, że celem pilotażu w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” był rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o rozwiązania realizowane w siedmiu gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. W ramach naboru rozpoczętego 27 maja 2019 r. wskazane w programie gminy złożyły do 17 czerwca 2019 r. wnioski o dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w pierwszej połowie lipca br. Realizacja sześciu przedsięwzięć zakończyła się w terminie do 31 lipca br., a zakończenie przedsięwzięcia w Gminie Goworowo zostało przesunięte na 31 sierpnia 2019 r.

Łącznie w ramach zawartych umów zagospodarowanych zostanie ponad 1000 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag” za kwotę pond 530 tys. zł.

Obecnie gminy, które zakończyły rzeczową realizację przedsięwzięć są w trakcie sporządzania sprawozdania z pilotażu. Jednocześnie resort środowiska zaznacza, że pełne podsumowanie pilotażu będzie mogło nastąpić po rozliczeniu umów o dofinansowanie, które nastąpi na przełomie września i października br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MŚ

fot. Hans Braxmeier z Pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny