Usuwanie azbestu ze wsparciem

Do 31 lipca br. potrwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Potencjalni beneficjenci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. A jest o co walczyć, gdyż można uzyskać nawet 100-procentową dotację!
 
Wsparcie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W przypadku, gdy cena jednostkowa za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy 800 zł brutto, beneficjent będzie musiał pokryć nadwyżkę z własnych środków.
azbest usuwanie 
Podobnie jak w latach poprzednich, o dofinansowanie usuwania azbestu mogą ubiegać się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także przedsiębiorcy. Kwota dofinansowania dla tych ostatnich może wynieść do50% kosztów kwalifikowanych,ale nie więcej niż 400 zł nettoza demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych.
 
fot. redakcja

reklama

reklama

reklama

reklama