Usuwanie azbestu we Włocławku

Usuwanie azbestu we Włocławku – 54 wnioski o dofinansowanie

Zakończył się nabór wniosków „azbestowych” we Włocławku – poinformował Urząd Miasta Włocławek (UM). Do ratusza wpłynęły łącznie 54 wnioski o dofinansowanie działań, których celem jest usuwanie azbestu we Włocławku.

54 wnioski o dofinansowanie na usuwanie azbestu – do 80% kosztów kwalifikowanych

O wsparcie mogły ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Miasta Włocławek. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są – jak wskazuje UM – wydatki dotyczące demontażu, transportu i zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, a także unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

54 wnioski o dofinansowanie – na co można przysługuje dotacja?

Jednocześnie magistrat podkreśla, że należy pamiętać, iż dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały rozpoczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Miastem Włocławek. Jednocześnie UM zastrzega, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie także realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest – dodają miejscy urzędnicy.

Włocławski magistrat przypomina także, że beneficjenci dofinansowania muszą zrealizować wszystkie prace do 15 listopada 2021 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny