usuwanie azbestu w Opolskiem

Usuwanie azbestu w Opolskiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) poinformował, że w bieżącym roku będzie kontynuować działania związane z usuwaniem azbestu z województwa opolskiego.

Kwota środków, jakie na ten cel przeznaczył WFOŚiGW wynosi 1,5 mln zł.

Usuwanie azbestu w Opolskiem z dofinansowaniem WFOŚiGW

Beneficjentami wsparcia udzielanego przez opolski WFOŚiGW mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, podejmujące się realizacji przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dotyczy to tych samorządów, które na swoim terenie przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego chcące ubiegać się o wsparcie na działania związane z usuwaniem azbestu muszą posiadać aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie, na które samorządowcy chcieliby pozyskać wsparcie musi być zgodne z ww. programem.

Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na internetowej stronie Wojewódzkiego Funduszu lub pod numerem telefonu 77/45 67 872 wew. 139.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. WFOŚiGW

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny