Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku

Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłosił konkurs na dotacje, które umożliwią usuwanie azbestu w regionie. Zainteresowane pozyskaniem wsparcia samorządy mogą składać wnioski do 31 maja br.

Jak zaznacza WFOŚiGW, akcja umożliwi bezpieczny demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwiane lub zabezpieczenie odpadów zawierających ten niebezpieczny dla zdrowia materiał. – Fundusz wspiera finansowo tą akcję już od 9 lat i w jej efekcie unieszkodliwiono na Dolnym Śląsku ponad 29 tysięcy ton azbestu – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dotacje na usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 w regionie jest do usunięcia ponad 100 tys. ton wyrobów azbestowych. Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione – zaznacza WFOŚiGW.

Fundusz przypomina, że ten niebezpieczny materiał był niegdyś używany powszechnie w budownictwie. Okazało się jednak, że może on powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. To dlatego, że z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, a mikrowłókna, które dostają się do organizmu człowieka stają się źródłem groźnych chorób.

Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku – wnioski w dobie epidemii koronawirusa

Gminy, które wezmą udział w konkursie WFOŚiGW we Wrocławiu mają zorganizować nabory dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa Fundusz zachęca wszystkie samorządy, do ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, na rzecz korespondencji pocztowej – tradycyjnej bądź elektronicznej, kontaktów telefonicznych czy formularzy na stronach internetowych.

Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski o dofinansowanie należy składać w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz w jego oddziałach w Szczawnie-Zdroju, Legnicy i Jeleniej Górze. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.wroclaw.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny