Usuwanie azbestu w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie (UM) poinformował, że rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie usuwania z terenu miasta wyrobów zawierających azbest.

Chodzi o przedsięwzięcia, które realizowane będą w 2018 r. w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku”.

Usuwanie azbestu w Jaworznie – nabór wniosków

Jak zastrzega magistrat, Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prezydent miasta zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego działania do końca kwietnia. Aby było to efektywne, osoby zainteresowane usunięciem szkodliwego pokrycia swoich dachów mogą składać wnioski w magistracie do 5 marca br.

Nieruchomości, które miałyby zostać objęte dofinansowaniem muszą być zlokalizowane na terenie miasta Jaworzno i być ujęte w „Inwentaryzacji szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna”. Nieruchomości takie muszą również stanowić własność osób fizycznych.

Magistrat zaznacza, że do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina może – bez podania przyczyn – unieważnić nabór wniosków. Dofinansowanie oferowane przez WFOŚiGW może wynieść 100% kosztów obejmujących zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 600 zł za tonę) – w przypadku azbestu składowanego na nieruchomości oraz 80% kosztów obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 640 zł za tonę) – w przypadku azbestu demontowanego z obiektów budowlanych. Natomiast koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponoszą w całości właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie miasta będzie firma wyłoniona w przetargu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska UM w terminie do 5. marca br. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018 r.

Na podstawie www.um.jaworzno.pl

fot. UM w Jaworznie

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny