Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków na usuwanie materiałów zawierających azbest.

Jak podaje WFOŚiGW, w ub.r. z terenu Dolnego Śląska usunięto 6 tys. ton tego szkodliwego odpadu. To najlepszy wynik od początku realizacji trwającego już siedem lat programu unieszkodliwiania azbestu. Stąd też WFOŚiGW zadaje sobie pytanie czy bieżący rok przyniesie w tym obszarze kolejny rekord.

Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku z dofinansowaniem

Pieniądze z WFOŚiGW – w formie dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych – zostaną wypłacone zainteresowanym samorządom, które następnie rozdysponują te środki wśród mieszkańców. – Za te pieniądze będzie można pokryć koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – wylicza Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu dla samorządów jest wcześniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Gminy muszą także przedstawić aktualny program usuwania materiałów zawierających azbest, zatwierdzony przez radę gminy. Na Dolnym Śląsku – zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016 – było ok. 138 tys. ton wyrobów azbestowych.

Usuwanie azbestu – program ważny dla mieszkańców

To, jak zauważa WFOŚiGW, ważna wiadomość dla mieszkańców regionu, w których otoczeniu są np. dachy albo ocieplania budynków wykonane z płyt eternitowych, zawierających azbest. Włókna azbestowe to podstępny przeciwnik ludzkiego zdrowia. Niewidoczne, mikroskopijne włókna wdychane z powietrzem gromadzą się bowiem w organizmie i nie są z niego wydalane. Mogą powodować m.in. choroby opłucnej lub osierdzia, nowotwory złośliwe: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej. Warto pamiętać, że azbest po ok. 30 latach od czasu jego zamontowania na budynku zaczyna ulegać erozji, podczas której może wydzielać się pył zawierający szkodliwe włókna.

Warto też podkreślić, że eksperci przestrzegają właścicieli budynków, do budowy których użyto azbest przed próbami samodzielnego usuwania tego materiału. To zadanie należy powierzyć specjalistycznym firmom, które w bezpieczny sposób zdemontują i przewiozą odpady na składowiska.
W ubiegłym roku w akcji azbestowej wzięło udział 111 samorządów, które usunęły 6 tys. ton tego niebezpiecznego materiału. Łączna wartość dotacji wypłaconych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2017 r. wyniosła ponad 2,3 mln zł. Liderem ubiegłorocznej akcji została gmina wiejska Bolesławiec, która zebrała ok. 460 ton odpadów zawierających azbest.

Akcja jest wspiera finansowo już od 7 lat. W jej efekcie z terenu Dolnego Śląska usunięto ponad 21 tys. ton tego niebezpiecznego materiału. Na te działania wypłacono beneficjentom już prawie 10 mln zł., przy czym warto zaznaczyć, że pieniądze na ten cel pochodziły także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny