usuną wyroby zawierające azbest

Usuną wyroby zawierające azbest

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) w gminie Kozłów możliwe będzie usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W ciągu niecałych dwóch lat azbest zostanie usunięty z blisko 2 tys. budynków zlokalizowanych na terenie gminy.

Wysokość dotacji z RPO to ponad 4,2 mln zł. Wczoraj (11 kwietnia br.) umowę o unijne wsparcie podpisali wicemarszałek Wojciech Kozak i wójt gminy Jan Basa. Koszt całego projektu to blisko 5 mln zł.

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi (w postaci licznych chorób np. pylicy, raka płuc czy oskrzeli), jakie niosą za sobą wyroby zawierające azbest samorząd województwa małopolskiego zdecydował, że część środków unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej niebezpiecznej substancji.

W gminie Kozłów usuną wyroby zawierające azbest

W Małopolsce przykładamy ogromną wagę do profilaktyki zdrowotnej. Traktujemy te działania niezwykle szeroko, bo troska o zdrowie mieszkańców to nie tylko inwestycje w szpitalach, ale przede wszystkim praca nad tym, żeby mogli oni żyć w miejscu, które im nie szkodzi. Dlatego stworzyliśmy nowe prawo antysmogowe, pomagamy w wymianie przestarzałych pieców, a także mocno wspieramy usuwanie szkodliwego azbestu, na kontakt z którym wciąż narażonych jest wielu Małopolan. Cieszę się, że w ciągu najbliższych dwóch lat uda się w gminie Kozłów usunąć ponad 3 tony rakotwórczego eternitu – podkreślił wicemarszałek Kozak.

Azbest z terenu gminy Kozłów będzie usuwany zgodnie z przyjętym harmonogramem. W tym roku zostanie usunięty z tych budynków, które – ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców – zostały zakwalifikowane jako wymagające najpilniejszej interwencji. Według szacunków jest to ok. 33% zgłoszonych nieruchomości. W 2019 r. usuwany będzie eternit o II stopniu pilności, a w 2020 roku – o III stopniu. W sumie w gminie Kozłów wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z ok. 1120 nieruchomości, czyli z niemal 2 tys. budynków – zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych.

W gminie Kozłów staramy się wspierać naszych mieszkańców – finansujemy usuwanie azbestu z dachów budynków, pomagamy wymieniać piece węglowe, a teraz jesteśmy w trakcie programu montowania paneli słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Dziękujemy za przychylność samorządu województwa małopolskiego, która bardzo ułatwia realizację tak bardzo potrzebnych projektów. Warto dodać, że w tej kadencji środki na ten cel nie tylko otrzymujemy z UE, ale też zabezpieczamy odpowiedni wkład własny. Te zadania traktujemy priorytetowo, bo w przyszłości przyniosą wymierne efekty dla mieszkańców naszej gminy – podkreśla wójt Basa.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny