Blisko 6 ton azbestu

Usuną i unieszkodliwią blisko 6 ton azbestu

Dotacje dla 113 dolnośląskich gmin umożliwią usunięcie i unieszkodliwienie blisko 6 ton azbestu, czyli szkodliwego materiału – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Blisko 6 ton azbestu zniknie z dolnośląskich dachów

– Dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 3 mln zł rakotwórczy materiał zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, jak również dla środowiska. W 2021 roku niemal 6 ton azbestu zniknie z dachów dolnośląskich domów – podkreślił Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Azbest był wykorzystywany przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych czy materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.

O szkodliwości azbestu wiadomo od lat. Uznawany jest za jeden z najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych występujących w środowisku. Włókna azbestowe po dostaniu się drogami oddechowymi do organizmu są bardzo trudne do usunięcia. Eksperci ostrzegają, że wdychanie włókien z uszkodzonych płyt eternitowych może być powodem groźnych chorób, m.in. pylicy, nowotworów i przewlekłego zapalenia oskrzeli – podkreśla WFOŚiGW.

Blisko 6 ton azbestu to nie wszystko…

Aby otrzymać dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestowego pokrycia samorządy musiały spełnić warunki konkursu, czyli wcześniej przeprowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, a także przedstawić program usuwania tego materiału, zatwierdzony przez radę gminy. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – dodaje WFOŚiGW.

Fundusz we Wrocławiu już od 10 lat ogłasza konkurs, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W jego efekcie usunięto na Dolnym Śląsku około 33 tysiące ton tego odpadu – dodaje Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW.

Fundusz wskazuje również, że w regionie, zgodnie z danymi z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016 (WPGO), było ok. 138 tys. ton wyrobów azbestowych i przypomina, że zgodnie z przepisami w całym kraju wszystkie wyroby azbestowe muszą zostać usunięte i unieszkodliwione do końca 2032 r.

Wyniki naboru do konkursu dostępne są na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama