usuną azbest

Usuną azbest

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że Miasto pozyskało dotację na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w jednorodzinnych budynkach będących w zasobie komunalnym.

Przy wsparciu dotacji Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) planuje zrealizować inwestycję do końca 2019 r.

W Katowicach usuną azbest z dofinansowaniem

Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 464 tys. zł, podczas gdy całkowity koszt projektu sięga 795 tys. zł.
To już kolejny projekt dofinansowany z Unii Europejskiej, który w pozytywny sposób będzie oddziaływał na aspekt środowiskowy i społeczny rozwoju miasta – przekonuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w UM.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia z ujętych w projekcie budynków zostanie usunięty oraz w bezpieczny sposób unieszkodliwiony azbest. Realizacja projektu ma się przyczynić do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i poprawić estetykę miasta.

Przy okazji katowicki magistrat zaznacza, że w ubiegłym roku UM i KZGM z tego samego funduszu na zastąpienie azbestu materiałami przyjaznymi dla środowiska otrzymały ponad 6 mln zł wsparcia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama