Ustawa wrakowa po nowemu?

Zniesienie 500-złotowej opłaty recyklingowej za każdy używany pojazd sprowadzany do Polski, zapewnienie przez producentów aut sieci stacji demontażu w każdym województwie oraz wprowadzenie opłaty za brak wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów – to tylko niektóre propozycje zawarte w projekcie Ministra Środowiska, nowelizującym ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rada Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 2 grudnia br., przyjęła projekt tej nowelizacji.
 
Zgodnie z nim, nie będzie już obowiązku uiszczania opłaty recyklingowej (obecnie jest to warunek, by zarejestrować samochód w kraju). Ponadto zaproponowano, by przedsiębiorcy wprowadzający na rynek ponad 1000 pojazdów rocznie stworzyli w każdym województwie, w różnych miejscowościach sieć składającą się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów (w praktyce co najmniej 48 takich miejsc). Natomiast firmy, które wprowadzają na rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie, będą musiały zapewnić funkcjonowanie co najmniej trzech tego typu obiektów, położonych w różnych miejscowościach. Opłata za brak sieci będzie uzależniona od liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono sieci oraz od liczby brakujących elementów sieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie nałożenie opłaty proporcjonalnej do stopnia niespełnienia wymagań w zakresie utworzenia sieci.
 
W myśl projektu, wydanie zaświadczenia o demontażu, bez rzeczywistego przyjęcia auta do stacji lub punktu zbierania, będzie skutkowało cofnięciem przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.
 
Prowadzący stacje demontażu będą też zmuszeni osiągać określone przepisami poziomy odzysku i recyklingu pojazdów. Pokłosiem niewywiązania się z tego obowiązku będzie wpłacanie specjalnej opłaty na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, która trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5% z wpływów z tej opłaty będzie stanowiło dochód województwa.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny