O przystąpieniu sąsiednich gmin

Usprawniają gospodarkę odpadami, czyli o przystąpieniu sąsiednich gmin do porozumienia

Podczas poniedziałkowej (31 maja 2021 r.) sesji Rady Miejskiej Miasta Legnicy, tamtejsi radni podjęli uchwałę o przystąpieniu sąsiednich gmin do porozumienia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych.

Legnica poinformowała o przyjęciu uchwały o przystąpieniu sąsiednich gmin do porozumienia

Jak informuje Urząd Miasta Legnica (UM), porozumienie, zaproponowane przez Tadeusza Krzakowskiego, prezydenta Legnicy, stanowi zwieńczenie wieloletnich prac koncepcyjnych, w tym licznych dyskusji nad pożądanym kształtem systemu gospodarki odpadami. W działaniach tych brali udział zarówno przedstawiciele Gmin Ziemi Legnickiej, jak i zajmujący się tą problematyką eksperci.

Współpracę w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych podejmą sąsiedzkie gminy Legnicy: Kunice, Legnickie Pole, Ruja, Miłkowice, a także Krotoszyce i Chojnów. Legnicki magistrat wskazuje też, że wkrótce do porozumienia przystąpią dwie kolejne jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach porozumienia, Legnica przejmie zadania gmin wyłącznie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty tej operacji poniosą gminy, przekazując miastu dotację celową. Jej wysokość może być zmieniana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa – tłumaczy UM.

Operacje finansowe o charakterze neutralnym dla miasta

Dla Legnicy operacje finansowe mają charakter neutralny i w żadnym razie nie narażają mieszkańców na wyższe koszty „opłat śmieciowych”, podobnie jak u partnerów porozumienia. Legnica, jako miasto na prawach powiatu, stanowi ważny ośrodek gospodarczy i kulturowy. Realizując wytyczne wynikające z lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych, w tym Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego (WPGO), rozwija infrastrukturę służącą zagospodarowaniu odpadów komunalnych umożliwiającą realizacją zadań o charakterze ponadlokalnym. W konsekwencji jest naturalnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru subregionu, zainteresowanych, by zapewnić realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku zgodnie z zasadą bliskości – przekonuje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama