Urząd koordynatorem

22 składowiska odpadów w woj. kujawsko-pomorskim czeka rekultywacja. A wszystko dzięki pozyskanemu przez samorząd województwa dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z gminami z regionu.
 
– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu, umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.
 
Inwestycje będą prowadzone w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Pozyskana dotacja pozwoli na rekultywację 22 składowisk odpadów o łącznej powierzchni 23,7 ha. Prace obejmą m.in. ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz nasadzenie roślinności. Realizację zadania koordynuje Urząd Marszałkowski, ale jest w nie zaangażowane 21 gmin i jeden związek międzygminny.
 
Szacowana wartość inwestycji przekracza 27,6 mln zł, zaś unijne wsparcie pokryje 85% tych kosztów. Pozostałe środki stanowią wkład własny beneficjentów (5%) oraz dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Aktualnie trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargów, w ramach których wyłonieni zostaną wykonawcy robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Jeśli procedury przetargowe odbędą się bez komplikacji, jest spora szansa, że prace wystartują jeszcze w tym roku. Ich finisz przewiduje się na październik 2015 r.
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu