zakład recyklingu

Uruchomią zakład recyklingu ze wsparciem funduszy unijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) poinformował, że spółka BIOM uruchomi w Dolistowie Starym zakład recyklingu odpadów. Według UMWP, ma to być pierwszy w regionie zakład produkcyjny wykorzystujący odpady o cechach surowców wysortowane z odpadów komunalnych. Inwestycja powstanie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 26,5 mln zł z funduszy unijnych. 14 grudnia br. Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego i Mirosław Bałakier, prezes Zarządu BIOM podpisali umowę w tej sprawie.

Zakład recyklingu odpadów ma powstać w Dolistowie Starym

Nowoczesny zakład recyklingu w Dolistowie Starym to jedna z największych inwestycji z zakresu ochrony środowiska w regionie, dofinansowanych z funduszy unijnych. Wspólnie z zarządem województwa na jego budowę przyznaliśmy 26 milionów złotych. Dzięki temu wsparciu zwiększą się możliwości związane z segregacją odpadów i ich ponownym wykorzystaniem. W rezultacie przyczyni się to do mniejszego zanieczyszczenia środowiska i lepszego gospodarowania odpadami – powiedział marszałek Kosicki.

Zakład powstanie przy sortowni odpadów zbieranych selektywnie, którą spółka BIOM prowadzi w Dolistowie Starym. Według szefa firmy, która skorzysta z unijnego wsparcia, będzie to pierwsza tego typu inwestycja w regionie. – Innowacyjność polega na tym, że będzie to zakład, który wykorzysta nie tylko tworzywa sztuczne do produkcji już gotowych wyrobów, ale również m.in. odpady drewniane czy szklane. Kompleksowo chcemy wytwarzać produkty potrzebne do gospodarki odpadami. Będą to różnego rodzaju wiaty, altany, stelaże pomocne przy segregacji odpadów dla mieszkańców bloków, ale też domów jednorodzinnych – podkreślił prezes spółki BIOM.

Zakład recyklingu odpadów o mocy przerobowej 10 tys. ton rocznie

Moc przerobowa zakładu ma wynieść 10 tys. ton rocznie wysortowanych odpadów wykorzystanych do produkcji. To, jak podkreślał Mirosław Bałakier, w większości zaspokoi potrzeby województwa.

Koszty kwalifikowalne inwestycji to 31 mln zł, a całkowita wartość – 38 mln zł. Przyznana dotacja z funduszy unijnych to ponad 26,5 mln zł.

Urząd marszałkowski zaznaczył, że troska o środowisko przyrodnicze to priorytet przy inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich. Obszar gospodarki odpadami jest szczególnie ważny, gdyż ich ilość stale rośnie. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zakład recyklingu w Dolistowie Starym ma powstać w pierwszej połowie 2023 r.

Na podstawie www.wrotapodlasia.pl (autor informacji: Aneta Kursa)

fot. Mateusz Duchnowski

reklama

reklama

reklama

reklama