Dzikie wysypiska

Uprzątnęli dzikie wysypiska

Grupa ENERIS poinformowała, że pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z Jaworzna (MPO), jeszcze w ubiegłym roku zlikwidowali 29 dzikich wysypisk.

Z terenu całej gminy zebrano łącznie ponad 100 ton odpadów z tzw. dzikich wysypisk.

Dzikie wysypiska uprzątnięte przez MPO z Jaworzna

Jak podaje firma, przeważającą większość stanowiły pozostałości po budowach i remontach. Prace były prowadzone od końca października ub.r.
Ponad 100 ton odpadów zebranych z miejsc ich nielegalnego składowania to wynik siedmiu tygodni pracy MPO. Zanieczyszczenia zalegały przede wszystkim na terenach zieleni – w parkach i lasach zlokalizowanych na terenie całej gminy. Łącznie zlikwidowano 29 dzikich wysypisk. Zdecydowaną większość ze składowanych na nich nielegalnie zanieczyszczeń – ponad 100 ton – stanowiły odpady budowlane i remontowe. Na pozostały tonaż złożyły się kamienie. Zebrane odpady zostały przekazane przez MPO do odzysku bądź unieszkodliwienia, czyli – jak zaznacza Grupa ENERIS – tam, gdzie powinny trafić pierwotnie.

Natomiast na uprzątniętych terenach ustawione zostały tablice informacyjne z tekstem: „Zakaz wysypywania śmieci i gruzu”.

ENERIS powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w całej Polsce w 2016 r. zlikwidowano ponad 15 tys. dzikich wysypisk, z czego 87% w miastach. Podczas ich likwidacji zebrano ponad 50 tys. ton odpadów. Pod względem liczby dzikich składowisk wciąż do najbardziej zanieczyszczonych należą śląskie miasta.

Na podstawie grupa-eneris.pl

fot. Grupa ENERIS

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny