Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Przylepie

Niebezpieczne odpady, znajdujące się na terenie hali magazynowej w Przylepie w gm. Zielona Góra, zostaną unieszkodliwione dzięki kompleksowemu wsparciu. Wyniesie ono 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli 43 mln zł. Tyle będzie kosztowało unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Przylepie. Wsparcie zostało udzielone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Poinformował o tym NFOŚiGW.

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 4 tys. ton

Jak przekazał NFOŚiGW, umowę o dofinansowanie podpisano 21 sierpnia 2023 r. w resorcie środowiska. W wydarzeniu uczestniczyli Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu i Środowiska, oraz Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Udział wzięli także Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW, a także Janusz Kubicki, prezydent i Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.

W ramach likwidacji składowiska w Przylepie zostanie usuniętych ok. 4 tys. ton odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych przez spółkę Awinion. Zadanie to jest traktowane priorytetowo, ponieważ w pobliżu tego terenu zlokalizowane jest ujęcie wody. Składa się ono z kilku studni zasilanych wodami podziemnymi. Ewentualne wypłynięcie substancji niebezpiecznych i ich przedostanie się do pobliskich studni głębinowych mogłoby spowodować zanieczyszczenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150. Ten zbiornik zasila Zieloną Górę i okoliczne gminy – przypomniał NFOŚiGW.

Fundusz dodał, że zagrożenie zanieczyszczeniem wód wzrosło po pożarze z 22 lipca 2023 r. Dlatego miasto wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na likwidację składowiska w trybie zamówienia z wolnej ręki. Realizacja przedsięwzięcia potrwa osiem miesięcy i zakończy się 20 kwietnia 2024 r. w efekcie usunięte zostaną pozostałe na pogorzelisku odpadów zajmie się spółka PROMAROL-PLUS.

Co obejmie likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych?

Jak oznajmił NFOŚiGW, likwidacja nielegalnego składowiska w Przylepie obejmie wydobycie odpadów z pogorzeliska. Kolejnymi krokami będą przygotowanie wstępnych badań oraz przygotowanie odpadów do transportu i sam transport. Odpady zostaną unieszkodliwione np. w procesie ich termicznego przekształcenia. Sfinansowany zostanie także zakup specjalistycznych opakowań oraz beczek stalowych do prawidłowego i bezpiecznego zabezpieczenia transportu wydobytych odpadów.

– Dotrzymujemy obietnic, czego dowodem jest podpisana dziś umowa pomiędzy NFOŚiGW a miastem Zielona Góra na dalsze działania zmierzające do utylizacji odpadów, rekultywacji i rewitalizacji terenów po pożarze. Chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim służbom pracującym w Zielonej Górze w trakcie gaszenia pożaru, a następnie usuwania jego skutków. Dziękuję za sprawne działanie i współpracę w rozwiązaniu problemu składowiska w Przylepie. Instytucje wykazały się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry i okolic – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, odnosząc się do podpisania umowy.

– Zaostrzyliśmy przepisy środowiskowe. Podnieśliśmy kary i znieśliśmy obowiązek uprzedzania o kontrolach składowisk odpadów. Przepisy działają – podkreślił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Z korzyścią dla środowiska

– Dzisiaj płacimy za błędy starosty sprzed połączenia miasta z gminą, bo zgoda na składowanie odpadów w tym miejscu nie powinna być nigdy wydana. Na szczęście, dzięki wsparciu rządu, to nie mieszkańcy Zielonej Góry poniosą największe koszty likwidacji składowiska i skutków pożaru – zaznaczył Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.

– To jest ważne dla mieszkańców Zielonej Góry, mieszkańców województwa lubuskiego, że w tej trudnej sytuacji kryzysowej otrzymali dziś wsparcie rządu – dodał Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

– Dzięki znaczącemu dofinansowaniu oraz wspólnym i szybkim działaniom przyspieszony zostanie proces usuwania niebezpiecznych toksycznych odpadów. Zmniejszenie wpływu porzuconych odpadów niebezpiecznych na środowisko nastąpi również poprzez realizację innych przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW. Polegających na budowie instalacji termicznego zagospodarowania odpadów – podsumował Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu