unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Otwarcie ofert na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

W miniony piątek, 10 listopada 2023 r., otwarte zostały oferty w przetargu na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Chodzi o odpady zgromadzone w Częstochowie przy ul. Filomatów 28, które zostały tam nielegalnie zwiezione. Najniższa zaoferowana kwota to 35,6 mln zł.

Oferty na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Oferta złożona przez konsorcjum firm Mo-Bruk i Raf-Ekologia wynosi 35,64 mln zł brutto. Kolejne opiewają na 37,584 mln zł, 43,416 mln zł, a także 43,999 mln zł oraz 78,259mln zł. Teraz – jak wskazuje Urząd Miasta Częstochowa (UM) – nastąpi badanie ofert.

Wszystkie złożone oferty, oprócz jednej, mieszczą się w podanej w ramach procedury przetargowej kwoty, jaką Częstochowa mogło przeznaczyć na realizację zamówienia. W imieniu miasta przetarg prowadzi spółka miejska – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne (CzPK). Po rozpisaniu obecnego przetargu i uwzględnieniu zmiany warunków zamówienia, które dopuszcza obecnie częściowy odzysk odpadów, a nie tylko ich unieszkodliwienie wyłącznie poprzez proces spalania, kwota ta wynosiła nieco ponad 55,559 mln zł brutto.

Kto za to zapłaci?

Przy okazji UM przypomniał, że Częstochowie udało się uzyskać promesę dofinansowania na unieszkodliwienie nielegalnie zmagazynowanych odpadów. Udzieliły jej Narodowy i Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości do 55% kosztów tej operacji. Ze środków tych miasto będzie mogło skorzystać po rozpoczęciu procesu wywożenia odpadów. Resztę kosztów samorząd jest zmuszony pokryć ze środków własnych. Magistrat zaznacza przy tym, że będzie musiał pokryć koszty, pomimo że składowanie odpadów w dzierżawionej przez prywatną firmę hali poprzemysłowej nastąpiło w wyniku procederu przestępczego. Ratusz dodaje, że procederowi temu nie były w stanie skutecznie przeciwdziałać powołane do tego instytucje i służby państwowe.

To efekt nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. Wówczas gminy zostały zobligowane do takiego prowadzenia procedur administracyjnych, aby w sytuacji niemożności obciążenia właściciela lub dzierżawcy gruntu – zastępczo, we własnym zakresie zadbać o unieszkodliwienie bądź utylizację „porzuconych” odpadów – dodaje UM.

Czas na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych do końca 2025 r.

Jeżeli do końca roku uda się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą, proces wywożenia odpadów rozpocznie się na początku przyszłego roku. Jednocześnie UM wskazuje, że będzie on realizowany etapami (przy ul. Filomatów zgromadzonych jest ponad 6 tys. ton odpadów).

Ratusz dodaje, że firma wyłoniona w przetargu będzie miała czas na realizację zamówienia do końca 2025 r. Magistrat wskazuje też, że dokumentacja przetargowa dostępna jest na platformie zakupowej.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowa

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu