unieszkodliwianie azbestu

Unieszkodliwianie azbestu z dotacjami

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że Prezydent Miasta ogłosił nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.

Rybnicki magistrat zaznacza, że na ten cel zamierza aplikować o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Jak podaje UM, o udzielenie wspomnianej dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne. Chodzi o właścicieli, współwłaścicieli bądź użytkowników wieczystych obiektów położonego w Rybniku z zabudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest. O wsparcie mogą także zabiegać właściciele, współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się odpady wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Według rybnickiego magistratu, ubiegający się o udział w projekcie powinni spełnić kryteria określone w Regulaminie udziału w omawianym projekcie.

Dotacje na unieszkodliwianie azbestu – deklaracje udziału w projekcie

Rybnicki UM wskazuje, że dotacje będą udzielane na demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu. Dofinansowanie można także otrzymać tylko na demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektu, ich transport i unieszkodliwianie.

Wsparciem objęty będzie także transportem znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwienie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Według kryteriów przyjętych w projekcie, koszt demontażu, transportu, unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 tys. zł netto a dla pozostałych obiektów nie może być większy niż 15 tys. zł netto.

Z kolei koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10 tys. zł netto.

Natomiast koszty transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie mogą przekroczyć 5 tys. zł netto.

Formularz deklaracji udziału w projekcie jest dostępny w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM oraz do na internetowej stronie magistratu.

Jednocześnie UM zaznacza, że deklarację udziału w projekcie należy składać osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miasta Rybnika. Dokumenty będą przyjmowane od 20 lutego do 29 marca br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny