Umowa z wykonawcą

Blisko 23,9 mln zł będzie kosztowała inwestycja pn. „Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański”. W ubiegłym tygodniu doszło do podpisania umowy pomiędzy spółką a wykonawcą projektu – Przedsiębiorstwem EKOLOBUD.
 
Umowa obejmuje m.in. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, rozbudowę zakładowej oczyszczalni ścieków, budowę budynku sterowni z punktem badań laboratoryjnych oraz przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
Przedsięwzięcie to jeden z kontraktów w ramach realizowanego przez spółkę zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
Prace mają się zakończyć jesienią 2015 r.
 
Na podstawie: http://starylas.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu