pozbywających się odpadów

Ukarali pozbywających się odpadów w sposób nielegalny

Dzięki zapisowi z fotopułapek bydgoscy municypalni ponownie ukarali sprawców zanieczyszczania miejsc publicznych – podała Straż Miejska w Bydgoszczy (SM) i dodała, że w drugiej połowie września br. urządzenia tego rodzaju dwukrotnie zarejestrowały mężczyzn pozbywających się odpadów na terenach zieleni.

Fotopułapki nagrały pozbywających się odpadów

W pierwszym przypadku pod samo „oko” fotopułapki podjechał pojazd z przyczepą. Z samochodu wysiedli dwaj mężczyźni, którzy z przyczepki na terenach leśnych wyrzucili gruz. Po przejrzeniu nagrań strażnicy miejscy ustalili użytkownika, zarejestrowanego na nagraniu, pojazdu. W wyniku dalszych działań ustalono też drugiego z nagranych mężczyzn. Jeden ze sprawców wykroczenia został już ukarany najwyższym możliwym mandatem karnym w wysokości 500 zł. Natomiast w stosunku do drugiego mężczyzny zostały wszczęte czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu. Sąd za to wykroczenie może jednak orzec karę grzywny sięgającą nawet do 5 tys. zł – podała SM.

Natomiast w drugim przypadku fotopułapka zarejestrowała dwóch mężczyzn, którzy ze swojego pojazdu wynosili worki, jak się później okazało, z odpadami komunalnymi. Następnie porzucili je na terenach zieleni. Na podstawie zapisu fotopułapki strażnicy miejscy ustalili początkowo właściciela pojazdu, a następnie osobę, z którą wspólnie dokonał on zaśmiecenia terenu. Obaj sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 zł.

Jak wskazała SM, w obu zarejestrowanych przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady.

Mandat za zanieczyszczanie miejsc publicznych

Warto dodać, że we wrześniu municypalni z Bydgoszczy również ukarali sprawcę zanieczyszczania miejsc publicznych. Udało się to także dzięki jednej z kilkudziesięciu fotopułapek rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Mężczyzna pozbywał się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Wszystko zostało zarejestrowane przez fotopułapkę, co umożliwiło szybką reakcję funkcjonariuszy SM. Na podstawie posiadanego zapisu, strażnicy miejscy wytypowali osoby, które mogły dopuścić się zaśmiecenia i w wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalili sprawcę. Oprócz obowiązkowego usunięcia odpadów, został on ukarany mandatem.

„Zero tolerancji dla śmiecenia”

We wrześniu br. SM informowała, że fotopułapki zostały zamontowane w ramach miejskiego projektu „Zero tolerancji dla śmiecenia”. A po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania strażnicy czterokrotnie wykorzystywali zapisy z tych urządzeń do skutecznie przeprowadzonych interwencji. Dotyczyły one zanieczyszczania terenów zieleni, okolic ogródków działkowych oraz miejsc przy pojemnikach na odpady. Wśród porzuconych nielegalnie odpadów znajdowały się zużyte opony oraz odpady poremontowe i dwukrotnie wielkogabarytowe – wskazała wówczas bydgoska SM. We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady i zostali ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy, tj. 500 zł.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl i strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. SM w Bydgoszczy

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu