Ujawniono 40 ton odpadów

Ujawniono ok. 40 ton odpadów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował, że jego  Delegatura w Ostrołęce 13 lutego br. w miejscowości Małkinia Górna przeprowadziła kontrolę naczepy. Została ona porzucona na parkingu należącym do prywatnej firmy. Podczas czynności ujawniono kilkadziesiąt zbiorników o pojemności 1000 l, w których znajdowało się łącznie ok. 40 ton odpadów.

W zbiornikach typu mauzer znaleziono ok. 40 ton odpadów

Informację o zbiornikach, które mogą zawierać substancje zagrażające środowisku WIOŚ w Warszawie otrzymał 10 lutego 2023 r. Podczas kontroli pracownicy WIOŚ-u ujawnili, że na naczepie znajduje się 17 zbiorników typu „mauzer”. Kolejnych 11 zbiorników – także o pojemności 1 m3 – zostało znalezionych na parkingu, tuż obok wspomnianej naczepy.

Jak wskazuje WIOŚ, zbiorniki w ok. 90 procentach swojej objętości wypełnione były gęstymi substancjami o różnym zabarwieniu. Podczas oględzin ujawniono, że na naczepie nie było tablicy rejestracyjnej, a miejsca na numer VIN zostały uszkodzone mechanicznie.

Inspekcja szacuje, że w skontrolowanym miejscu znajduje się ok. 40 ton odpadów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podał, że przesłuchano przedstawiciela firmy, do której należy parking, na którym ujawniono wspomniane zbiorniki. Przesłuchiwany zeznał, że naczepę otworzono komisyjnie w grudniu 2022 r. Pobrano wtedy próbki do badań ze znajdujących się na niej zbiorników.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie (podczas kontroli w dniu 13 lutego 2023 r.) sporządzili dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Złożyli także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 §1 Kodeksu karnego na Komisariacie Policji w Małkini Górnej.

Jednocześnie WIOŚ zaznacza, że 15 lutego 2023 r. jego inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną u właściciela wspomnianego parkingu.

Na podstawie www.wios.warszawa.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu