Uchwała „Stop Plastik 2”

Uchwała „Stop Plastik 2” zaskarżona do WSA

Wojewoda dolnośląski zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zakazu stosowania wyrobów z tworzyw sztucznych (tzw. uchwała „Stop Plastik 2”) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) – poinformował 8 października br. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS). Związek zaznaczył, że wojewoda wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości.

Uchwała „Stop Plastik 2” – wojewoda podzielił argumentację PZPTS

29 września br. wojewoda dolnośląski złożył skargę do WSA, wnosząc o stwierdzenie nieważności w całości uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha, uchwała „Stop Plastik 2”. Dokument ponownie (w ślad za uchwałą z lutego br.) dotyczy ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym wojewoda podzielił argumentację przytaczaną przez PZPTS – podkreśliła organizacja branżowa.

Przyznanie nam racji przez wojewodę daje satysfakcję, ale również pozwala wierzyć w praworządność. Szczególnie, że Rada Miejska Wałbrzycha już kolejny raz podejmuje próbę wprowadzenia przepisów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym. Motywacja radnych i prezydenta Wałbrzycha jest oczywiście w pewnym stopniu słuszna – chęć choćby częściowego rozwiązania wyzwania, jakim jest gospodarka odpadami – jednak niezmiennie uważamy, że winno mieć to miejsce na poziomie całego kraju, a nie pojedynczych gmin. W ten sposób wzmaga się jedynie chaos regulacyjny i niepewność obrotu gospodarczego. Jako PZPTS w pełni popieramy wszelkie działania zmierzające do uregulowania kwestii odpadów w drodze konsensusu i efektywną ochronę środowiska. Jednak w takich konkretnych sytuacjach, jak ta z Wałbrzycha, będziemy reagowali z całą stanowczością – powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.

Uchwała „Stop Plastik 2” – zarzuty wojewody

Wojewoda zarzucił uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha naruszenie szeregu przepisów, w tym Konstytucji RP; ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, a także dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny