Trzy konsorcja w aglomeracji

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” rozstrzygnął dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pierwszy dotyczył 10, a drugi 12 sektorów z 22, na które podzielono Poznań i osiem okolicznych gmin wchodzących w skład Związku.

W przetargach oferty złożyło siedem różnych firm i konsorcjów. Najwyżej punktowanym kryterium była cena i to ona zadecydowała o tym, że opadami w aglomeracji zajmą się trzy konsorcja. W przeważającej liczbie sektorów (17) zwyciężyły oferty złożone przez konsorcjum ośmiu firm: REMONDIS Sanitech, Alkom, PUK Zys, EKO-TOM, Hemar, Ordo, Sita Zachód i VIKOM. Kolejne wybrane konsorcjum tworzą firmy FBSerwis i Cespa Espaniola, zaś ostatnim jest konsorcjum firm First Recycling i IL Recycling.

Uczestniczące w przetargach podmioty mają 10 dni na zaskarżenie wyników do Krajowej Izby Odwoławczej. Zwycięskie konsorcja zajmą się wywożeniem odpadów z terenów ZM GOAP-u od 1 stycznia 2015 r. Umowa będzie podpisana na trzy lata.

Na podstawie: www.goap.org.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu