Trzeci PSZOK

Z nowym miesiącem Bydgoszcz wzbogaciła się o nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Można do niego przywozić odpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe oraz stare opony.
pszok
 
To niepierwszy taki obiekt w mieście. Dotychczas bydgoszczanie mieli do dyspozycji dwa PSZOK-i. Nowy punkt został utworzony po to, by ułatwić mieszkańcom – szczególnie z zachodniej części miasta – oddawanie segregowanych odpadów komunalnych. Odpady trzeba dostarczyć do PSZOK-u we własnym zakresie. Tam, po zważeniu, należy umieścić je we właściwym pojemniku.
 
Pozostawienie odpadów w PSZOK-u jest bezpłatne, gdyż koszt ich zagospodarowania został uwzględniony w zadeklarowanej przez mieszkańców opłacie.
 
Trzeci PSZOK został zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami „Green”. Tak jak pozostałe obiekty jest czynny we wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi w godz. od 8.00 do 20.00.
 
Na podstawie: www.bydgoszcz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu