przetwarzanie tworzyw PET

Trudne do przetworzenia PET-y trafią do recyklingu

The Coca-Cola Company ogłosiła zawarcie nowej umowy dotyczącej udzielenia kredytu firmie Ioniqa Technologies z Holandii, aby usprawnić rozwój technologii Ioniqa służącej produkcji wysokiej jakości materiału PET z trudno przetwarzalnych odpadów PET.

Umowa zakłada przyśpieszenie rozwoju i wdrożenie wysokiej jakości odzyskiwanego materiału PET do użycia w butelkach The Coca-Cola Company.

Jak zaznacza producent napojów, inwestycja ta wspiera globalną wizję firmy, polegającą na dążeniu do świata bez odpadów. Wizja ta obejmuje ma się zmaterializować w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie do 2030 r. opakowania składającego się przynajmniej w 50% z materiału odzyskanego. Nowa technologia ma wesprzeć gospodarowanie tworzywami sztucznymi w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma pozwolić na recykling takich opakowań, jak kolorowe butelki PET, które mogły nie być przetwarzane. Efektem końcowym tego recyklingu ma być wytwarzanie wysokiej jakości opakowań odpowiednich do kontaktu z żywnością.

Coca-cola inwestuje – trudne do przetworzenia PET-y trafią do recyklingu

Nasza inwestycja w nowe i pionierskie technologie recyklingu to znaczący krok w kierunku zamknięcia obiegu w gospodarowaniu PET. Planujemy kontynuację inwestycji w dobre partnerstwa i inicjatywy – jak w przypadku Ioniqa – aby wspierać naszą wizję świata bez odpadów – powiedział Robert Long, dyrektor ds. innowacji w The Coca-Cola Company.

Jak podaje Coca-Cola, zawarta umowa ma na celu szybsze osiągnięcie skalowalności technologii Ioniqa dla materiału PET. Ioniqa stworzyła własną technologię pozwalającą na recykling trudno przetwarzalnych materiałów zawierających PET i wytwarzanie bloków oczyszczonego polimeru, które mogą być następnie formowane w wysokiej jakości PET. Technologia została zweryfikowana w skali demonstracyjnej przez partnerów w łańcuchu wartości, a w Holandii budowany jest zakład o powierzchni 10 km2, którego odbiór ma nastąpić w 2019 r.

Partnerstwo z The Coca-Cola Company jest kolejnym potwierdzeniem naszego dążenia do wdrożenia tego wyjątkowego procesu recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów PET w wysokiej jakości materiał odpowiedni do kontaktu z żywnością. Proces stworzony przez Ioniqa pozwala uzyskać znaczny stopień odzyskania i ponownego użycia materiałów z tworzyw sztucznych, które w innym przypadku nie zostałyby przetworzone, oraz wytworzenie wysokiej jakości PET odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Uruchomienie naszej fabryki w przyszłym roku będzie kolejnym krokiem w transformacji trudno przetwarzalnych materiałów PET w szeroko stosowany materiał z recyklingu, co wspiera wizję firmy Coca-Cola – stwierdził Tonnis Hooghoudt, CEO firmy Ioniqa.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Coca-Cola

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny