Transport odpadów z produkcji wanien

Transport odpadów z produkcji wanien i przewóz ziemi niezgodne z przepisami

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) na swojej stronie internetowej poinformował, że funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) ujawnili nieprawidłowości związane z przewozem odpadów. Otóż samochodem ciężarowym bez tablicy z napisem „odpady” i bez wymaganych dokumentów przewozowych wykonywano transport odpadów z produkcji wanien. Także ciężarówka przewożąca ziemię z kamieniami nie była oznakowana wymaganą tablicą z napisem „odpady”.

Transport odpadów z produkcji wanien bez wymaganych tablicy i dokumentów przewozowych

W piątek (26 lutego br.) na drodze krajowej nr 28, w miejscowości Szymbark koło Gorlic, patrol małopolskiej ITD zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do polskiego przewoźnika. Jak się okazało pojazdem przewożono odpady poprodukcyjne – obrzynki wanien. Niestety dla przewoźnika, ciężarówka nie była oznakowana tablicą z napisem „odpady”, a kierujący pojazdem nie posiadał przy sobie dokumentu przewozowego, w tym potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, a za stwierdzone nieprawidłowości grozi mu kara w wysokości do 12 tys. zł.

Transport ziemi z kamieniami też z nieprawidłowościami

Inspektorzy dolnośląskiej ITD stwierdzili natomiast, że ciężarówka przewożąca ziemię z kamieniami nie była oznakowana tablicą z napisem „odpady”, a sam przewóz odpadów został zgłoszony w bazie danych odpadowych dopiero po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ).

Patrol ITD zatrzymał ciężarówkę przewożącą ziemię z kamieniami w czwartek (4 marca br.). Nastąpiło to po zgłoszeniu od mieszkańców z miejscowości koło Wrocławia, że na jednej z prywatnych posesji są wyładowywane nielegalnie przewożone odpady. W miejscu ich rozładunku swoje czynności prowadzili także inspektorzy WIOŚ. Przewożony ładunek sklasyfikowano jako glebę i ziemię z kamieniami. Jednak jak zaznacza ITD., taki jeżeli taki ładunek jest przemieszczany, to stanowi odpad o kodzie 17 05 04. Oznacza to, że ciężarówka przewożąca ziemię powinna być oznakowana białą tablicą z napisem „odpady”. Inspektorzy stwierdzili również, że przewóz kontrolowanych odpadów zgłoszono w Bazie danych odpadowych dopiero po czynnościach wykonanych przez inspektorów WIOŚ.

Wobec firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne, a stwierdzona nieprawidłowość może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokiej kary pieniężnej.

Na podstawie gitd.gov.pl i gitd.gov.pl

fot. ITD

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny