Transport odpadów skierowany na parking

Transport odpadów skierowany na parking

Miały być tylko odpady budowlane, a transport zawierał również materiały niebezpieczne. Ciężarówkę przewożącą odpady skontrolowali pracownicy śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), policjanci i przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska.

Transport odpadów skierowany na parking przez inspektorów ITD

Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), we wtorek (15 października) inspektorzy ITD z Katowic wspólnie z policjantami i pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzili kontrole ciężarówek przewożących odpady na terenie Dąbrowy Górniczej.

Do kontroli drogowej zatrzymano m.in. zespół pojazdów należący do przewoźnika z województwa łódzkiego. Kierujący ciężarówką był jednocześnie właścicielem firmy. Do kontroli okazał dokument ważenia, na którym znajdowała się informacja dotycząca nadawcy, przewoźnika, daty wysyłki, odbiorcy i rodzaju przewożonego ładunku. Z dokumentu tego wynikało, że przewozi odpady z budowy, remontów i demontażu. Jednak, jak podaje GITD, w rzeczywistości naczepa była wypełniona mieszaniną odpadów, w tym niebezpiecznych o kodzie 17 09 03*, pod którym kryją się „inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne” oraz odpady o kodzie 15 01 10*, czyli „opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone”.

Według ITD, odpady były przewożone z miejscowości Bieruń na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Lubochni. Tymczasem w trakcie kontroli ustalono, że transportowane odpady nie mogą być składowane w docelowym miejscu. W dodatku z przewożącego je pojazdu wyciekała ciecz o konsystencji oleistej, zapachu oleju i rozpuszczalników, która zanieczyszczała jezdnię. Ciężarówka nie był też oznakowana tabliczkami z napisem „odpady”.

Zestaw transportowy został skierowany na parking strzeżony w Katowicach, a wobec przewoźnika wszczęto postępowania wyjaśniające w sprawie nałożenia kar za stwierdzone nieprawidłowości.

Na podstawie gitd.gov.pl

fot. GITD

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama