Transport odpadów

Transport odpadów pod lupą służb

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (KGP) pojawiła się informacja nt. działań podjętych przez stróżów prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w odniesieniu do transportu odpadów. W działaniach uczestniczyły także inne służby, do których należały Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ), Straż Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Podczas kontroli policjanci zwracali uwagę na prawidłowy transport odpadów, zarówno w ruchu transgranicznym, jak i na drogach lokalnych. Kontrole prowadzone były na autostradzie A4.

Transport odpadów – wspólnie działania służb na A4

Działania na drogach, związane ze zwalczaniem nielegalnego transportu odpadów, wraz z pracownikami ww. służb, podjęli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W ich trakcie funkcjonariusze w kilku miejscach na autostradzie A4 sprawdzali przewożone ładunki. Celem akcji była kontrola transgranicznego oraz lokalnego przemieszczania odpadów pod kątem zgodności procesu z przepisami.

Jak wylicza KGP, w trakcie kontroli policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów, oznakowanie przewożonego ładunku, dokumentację przewozową oraz dokumentację kierowcy. Skontrolowano 24 pojazdy, a w dwóch przypadkach stwierdzono złamanie przepisów ruchu drogowego. Kierowcy zostali ukarani grzywną w drodze postępowania mandatowego.

Jeśli chodzi o legalność transportu w odniesieniu do przepisów „środowiskowych”, to w jednym przypadku przewożony ładunek wzbudził wątpliwości policjantów. Stąd też sprawa przekazana została do WIOŚ-u.

Przy okazji KGP zaznacza, że funkcjonariusze już planują kolejne działania w zakresie ograniczania nielegalnego transportu odpadów.

Na podstawie policja.pl

fot. Policja

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama