Transport odpadów do Polski

Transport odpadów do Polski od 22 lutego 2022 r. w systemie SENT – aktualizacja artykułu

Niedawno na portalu sozosfera.pl opublikowany został artykuł pt. „Objęcie systemem SENT nowych odpadów”. Jego autorka – Katarzyna Wolny-Tomczyk z ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – przygotowała aktualizację treści tekstu. Wynika z niej, że transport odpadów do Polski i ich tranzyt od 22 lutego br. będą musiały być rejestrowane w systemie SENT.

Transport odpadów do Polski i ich tranzyt w systemie SENT

Autorka artykułu i aktualizacji wskazała, że w Dzienniku Ustaw opublikowany został ostateczny tekst Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DzU z 2022 r. poz. 178).

Data wejścia rozporządzenia w życie to 22 lutego 2022 r. (a nie, jak pierwotnie zakładano 1 lutego 2022 r.) – od tego dnia przywóz wszystkich odpadów do Polski, a także ich tranzyt przez terytorium naszego kraju transportem drogowym oraz kolejowym, będzie musiał być zarejestrowany w systemie SENT.

W związku z opublikowaniem tekstu rozporządzenia, na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczony został oficjalny komunikat w tym przedmiocie, potwierdzający dotychczas znane informacje. Co ważne, nowo wprowadzony katalog odpadów objętych rejestracją dotyczy wszystkich ich rodzajów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ-a). Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na swojej stronie internetowej opublikował również szczegółową instrukcję dotyczącą procesu rejestracji oraz dokonywania zgłoszeń.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu