Testy na piątkę

Od 31 października do 2 listopada br. prowadzono próby hydrauliczne kotłów dwóch linii spalania w budowanym Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Próby przebiegały pod nadzorem włoskiego inspektora Organu Notyfikującego (CCEP).
 
Kotły sprawdzano przez godzinę, przy ciśnieniu 106 barów. Podpisany 4 listopada br. protokół potwierdza sprawność oraz gotowość ww. elementów do pracy. – Próba ciśnieniowa jest najważniejszym testem jakości wykonania części wodnej kotła. Należy ją przeprowadzić po zakończeniu montażu – wyjaśnił Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura, która realizuje projekt. – Próba hydrauliczna przeprowadzana jest w celu sprawdzenia szczelności spawów części wodnej kotła.
 
spalarnia bydgoszcz
 
Warto podkreślić, że w przyszłości kotły będą pracowały przy ciśnieniu ok. 42 barów. Pozytywny wynik próby przy ciśnieniu 106 barów gwarantuje zatem szczelność instalacji i brak kłopotów z jej późniejszą eksploatacją.
 
Próbom poddane zostały wymienniki ECO, ściany radiacyjne i walczaki z częścią orurowania. Kolejną niezbędną czynnością będzie przeprowadzenie próby przegrzewaczy wraz z ich orurowaniem.
 
Fot. A. Musiała
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu