Test butelkomatów

Test butelkomatów w województwie śląskim

Carrefour Polska poinformował, że wspólnie z organizacją odzysku opakowań EKO-Punkt uruchamia test butelkomatów. Będzie on realizowany w 10 sklepach tej sieci w woj. śląskim. Jest to wyjście naprzeciw planom Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), dotyczącym wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. Do butelkomatów tych można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach. Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci e-bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy. Nowy system Carrefoura i EKO-Punktu jest szansą na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi w Polsce. Sieć wskazuje też, że jest to forma wsparcia budżetów domowych mieszkańców w czasach wysokiej inflacji.

Celem jest wypracowanie i wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce

Jak pokazują dane GUS z ostatnich lat, statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale znaczna większość wylądowała na składowiskach odpadów. Według danych Global Waste Index opublikowanych przez Sensoneo w 2022 r. Polska znalazła się na 13. miejscu na świecie. To lokata kraju pod względem efektywności zarządzania odpadami komunalnymi, opracowana na bazie danych uzyskanych w 2019 r. W naszym kraju do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta z nich (26,6%). Zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie miało szczególne znaczenie – podkreśla sieć handlowa. Firma tłumaczy, że będzie tak, ponieważ właśnie w odniesieniu do tych odpadów Komisja Europejska zatwierdziła 65-proc. poziom recyklingu w perspektywie do 2035 r.

W ślad za rosnącymi wyzwaniami klimatycznymi oraz zmianami w prawie unijnym, MKiŚ prowadzi obecnie prace nad nowymi przepisami. Sieć handlowa wskazuje, że ich celem jest wypracowanie i wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. Wyprzedzając planowane regulacje, Carrefour Polska we współpracy z EKO-Punktem rozpoczyna test własnego rozwiązania. W jego ramach, w zamian za zwrócone opakowania plastikowe i aluminiowe po napojach, sieć będzie wypłacać swoim klientom pieniądze. Będą one wypłacane w postaci e-bonów na zakupy.

Test butelkomatów w 10 sklepach Carrefour

Carrefour Polska realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce. Wiele z wdrożonych przez nas inicjatyw, jak na przykład odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu ich zakupu, było bodźcem do pozytywnych zmian w całej naszej branży, a także pozwoliło na ponowne rozbudzenie obiegu opakowań zwrotnych na polskim rynku – powiedziała Justyna Orzeł, wiceprezes Zarządu i sekretarz generalna Carrefour Polska. – Teraz idziemy o krok dalej i wspólnie z EKO-Punktem rozpoczęliśmy w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim test systemu kaucyjnego polegającego na zbiórce butelek plastikowych oraz puszek aluminiowych po napojach. W zamian za zwrócone opakowania zapłacimy naszym klientom 15 groszy za każdą oddaną sztukę. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to pozwoli naszym klientom jeszcze bardziej zaangażować się w działania na rzecz czystego środowiska w naszym kraju oraz będzie miało dla nich odczuwalny wymiar materialny – dodała.

Nadać wartość odpadom

EKO-Punkt, jako lider w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi od dwóch dekad przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poddając recyklingowi odpady wytworzone przez mieszkańców Polski. W roku 2022 zebraliśmy i przekazaliśmy do recyklingu ponad 200 tys. ton odpadów opakowaniowych, które zostały przetworzone na nowe produkty w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwoliło to na ograniczenie wolumenu utylizowanego na składowiskach odpadów, znaczne oszczędności energii w produkcji nowych opakowań, a także ograniczenie eksploatacji nowych złóż surowców pierwotnych, w postaci złóż mineralnych czy lasów – zaznaczył Leszek Pieszczek, przewodniczący Rady Nadzorczej EKO-Punktu. – Projekt realizowany wspólnie z Carrefour ma na celu nadać wartość odpadom powstającym w gospodarstwach domowych oraz dzięki temu zwiększyć wolumen odpadów przekazywanych do powtórnego przetworzenia, przyczyniając się tym samym do realizacji poziomów recyklingu wyznaczonych przez Unię Europejską – dodał.

Test butelkomatów – gdzie ustawiono urządzenia?

Butelkomaty Carrefour i EKO-Punktu, o wdzięcznej nazwie PETfur, stanęły w ośmiu hipermarketach Carrefour. Są one dostępne w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach. Dwa butelkomaty działają natomiast w supermarketach w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują niezgniecione butelki i puszki, takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz e-bon. Będzie on zawierał całościową kwotę odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań. E-bonem od razu można zapłacić za zakupy w danym sklepie Carrefour i jest on ważny do końca danego dnia. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem. Po przetworzeniu, powrócą one w pierwotnej formie na półki sklepowe.

Carrefour we współpracy z EKO-Punktem będzie przyglądał się wynikom realizowanego testu oraz planowanym zmianom ustawodawczym w tym zakresie. Celem partnerów projektu jest jak najlepsze dostosowanie finalnego system odbioru opakowań do ostatecznych przepisów, które będą obowiązywały w naszym kraju.

Na podstawie media.carrefour.pl

fot. Carrefour

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny