Odpadów medycznych

Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych – list intencyjny podpisany

Województwo Zachodniopomorskie (WZ) i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) podjęły się współpracy. Jak podaje ZUO, jej efektem ma być instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w stolicy województwa zachodniopomorskiego. W czwartek, 17 sierpnia br., w siedzibie ZUO został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

Plany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Swój podpis pod listem złożyli: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Tomasz Lachowicz, prezes Zarządu ZUO. Wydarzenie odbyło się przy udziale Piotra Krzystka, prezydenta Miasta Szczecin.

Przedmiotem podpisanego listu są plany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej udziałowcami będą WZ i ZUO, a celem jej utworzenia jest zaprojektowanie, realizacja i eksploatacja spełniającej wymogi najlepszej dostępnej techniki (konkluzji BAT – ang. Best Available Technology) instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Stosunek udziałów w spółce został zaplanowany w taki sposób, że WZ obejmie nie mniej niż 30% udziałów a ZUO pozostałą ich część.

Jak wskazuje ZUO, inicjatywa budowy w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych zrodziła się z potrzeby zabezpieczenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie zagospodarowania tego typu odpadów. W regionie nie ma bowiem instalacji, których moce odpowiadałyby na potrzeby województwa – zaznacza ZUO.

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych – krok w dobrym kierunku…

Budowa nowej instalacji to krok w dobrym kierunku i dalszy rozwój ZUO. Spalarnia odpadów komunalnych była strzałem w dziesiątkę i rozwiązała wiele wyzwań miasta. Spala śmieci pochodzące z naszych domów, produkuje ciepło, a także prąd, po który w ostatnim czasie tak chętnie sięgamy. Ale przed nami kolejne wyzwania, czyli zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dziś to wielkie koszty, choćby z uwagi na konieczność wywozu odpadów do odległych instalacji. Niebawem się to zmieni. Dzięki nowej spalarni Szczecin umocni swoją pozycję, jako jeden z liderów gospodarki odpadowej w Polsce – powiedział prezydent Szczecina.

Jako samorząd odpowiedzialny za szpitale wojewódzkie chcemy, by odpady medyczne trafiały do miejsca bezpiecznej utylizacji. Takiego miejsca w regionie brakuje, gdyż spalarnia przy Szpitalu w Gryficach jest zbyt mała. Dlatego budowę instalacji przeznczonej do unieszkodliwiania odpadów medycznych traktujemy jako kolejny etap porządkowania gospodarki odpadowej w regionie. To element wpisujący się w wizję ekologicznego i najczystszego regionu w Polsce – podkreślił marszałek Geblewicz.

Termiczne przekształcanie odpadów medycznych – instalacja w fazie prac koncepcyjnych

Instalacja miałaby powstać na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie, w bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora – spalarni odpadów komunalnych.

Wydajność instalacji ma wynosić maksymalnie do 5 tys. ton odpadów rocznie. Pozwoliłoby to, wspólnie ze spalarnią w Gryficach, na zabezpieczenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dzięki temu np. szpitale mogłyby zaoszczędzić pieniądze na dalekim transporcie odpadów, który dodatkowo nie jest ekologiczny i bezpieczny, w sytuacji, kiedy doszłoby do wypadku – podał prezes Zarządu ZUO.

Planowana inwestycja jest w fazie prac koncepcyjnych. W marcu tego roku ZUO ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z opracowaniem szacunkowego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji. Umowa z wyłonionym podmiotem – spółką Qenergy z Warszawy – została zawarta w czerwcu tego roku. Termin wykonania PFU to październik 2023 r.

Rozpoczęcie działalności instalacji miałoby nastąpić na przełomie lat 2027 i 2028. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 160 mln zł netto.

O dofinansowanie budowy tej instalacji będziemy ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Przy obecnych cenach możliwe jest także sfinansowanie inwestycji z kredytów komercyjnych – zaznaczył prezes Lachowicz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUO

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu