Temat budowy spalarni

Temat budowy spalarni – petycja w obronie NFOŚiGW

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) jest inicjatorem wystosowania petycji, pod którą podpisało się w sumie dziewięć organizacji. Petycja jest odpowiedzią na skargę niektórych organizacji ekologicznych na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Skarga ta dotyczyła aktywności Funduszu w zakresie finansowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Organizacje ekologiczne zwracały uwagę, że niektóre działania NFOŚiGW podejmowane w zakresie finansowania budowy spalarni odpadów są niezgodne z prawem.

Jakie organizacje podpisały się pod petycją?

Dziewięć organizacji przedsiębiorców i stowarzyszeń samorządowych wyraziło kategoryczny sprzeciw wobec ww. skargi organizacji ekologicznych. Petycja jest wyrazem pełnego poparcia dla działań NFOŚiGW i uznania skargi organizacji ekologicznych na NFOŚiGW za bezpodstawną.

Petycję podpisali szefowie następujących organizacji: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Związku Miast Polskich i Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.

„Uważamy, że Polska powinna mieć możliwość wykorzystania ciepła pochodzącego ze spalania odpadów na takim samym poziomie, w jakim pozyskują go kraje tzw. >>Starej Unii<<, tj. średnio 26% odpadów komunalnych zagospodarowywanych jest w ramach procesu ich termicznego przekształcania. W Polsce w celu produkcji ciepła/energii z odpadów wykorzystywanych jest zaledwie 9% tych odpadów” – napisano w petycji.

Finansowanie budowy spalarni – organizacje wskazują na duże potrzeby

Organizacje podpisane pod petycją zaznaczyły też, że „Uzupełnienie luki inwestycyjnej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej/chłodniczej z niepodlegających recyklingowi odpadów kalorycznych wytworzonych z odpadów komunalnych będzie wymagało w najbliższych latach znaczących nakładów inwestycyjnych. Z tego powodu Sygnatariusze niniejszej petycji prowadzą zintensyfikowane działania na szczeblu krajowym i unijnym mające na celu uwzględnienie wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej/chłodniczej z odpadów komunalnych w ramach aktu delegowanego określającego jakie elementy wnoszą istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach tzw. Taksonomii”.

Z treścią petycji można zapoznać się m.in. na stronie kigo.pl oraz zgwrp.pl.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu