Temat budowy spalarni

Temat budowy spalarni – petycja w obronie NFOŚiGW

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) jest inicjatorem wystosowania petycji, pod którą podpisało się w sumie dziewięć organizacji. Petycja jest odpowiedzią na skargę niektórych organizacji ekologicznych na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Skarga ta dotyczyła aktywności Funduszu w zakresie finansowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Organizacje ekologiczne zwracały uwagę, że niektóre działania NFOŚiGW podejmowane w zakresie finansowania budowy spalarni odpadów są niezgodne z prawem.

Jakie organizacje podpisały się pod petycją?

Dziewięć organizacji przedsiębiorców i stowarzyszeń samorządowych wyraziło kategoryczny sprzeciw wobec ww. skargi organizacji ekologicznych. Petycja jest wyrazem pełnego poparcia dla działań NFOŚiGW i uznania skargi organizacji ekologicznych na NFOŚiGW za bezpodstawną.

Petycję podpisali szefowie następujących organizacji: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Związku Miast Polskich i Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.

„Uważamy, że Polska powinna mieć możliwość wykorzystania ciepła pochodzącego ze spalania odpadów na takim samym poziomie, w jakim pozyskują go kraje tzw. >>Starej Unii<<, tj. średnio 26% odpadów komunalnych zagospodarowywanych jest w ramach procesu ich termicznego przekształcania. W Polsce w celu produkcji ciepła/energii z odpadów wykorzystywanych jest zaledwie 9% tych odpadów” – napisano w petycji.

Finansowanie budowy spalarni – organizacje wskazują na duże potrzeby

Organizacje podpisane pod petycją zaznaczyły też, że „Uzupełnienie luki inwestycyjnej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej/chłodniczej z niepodlegających recyklingowi odpadów kalorycznych wytworzonych z odpadów komunalnych będzie wymagało w najbliższych latach znaczących nakładów inwestycyjnych. Z tego powodu Sygnatariusze niniejszej petycji prowadzą zintensyfikowane działania na szczeblu krajowym i unijnym mające na celu uwzględnienie wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej/chłodniczej z odpadów komunalnych w ramach aktu delegowanego określającego jakie elementy wnoszą istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach tzw. Taksonomii”.

Z treścią petycji można zapoznać się m.in. na stronie kigo.pl oraz zgwrp.pl.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu