uproszczenie zasad segregacji

Szczecin wprowadza uproszczenie zasad segregacji

Zwiększenie ilości plastiku, który faktycznie trafia do przetworzenia, zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i uproszczenie zasad segregacji – to główne cele wprowadzenia szczegółowych założeń do selektywnej zbiórki odpadów w stolicy woj. zachodniopomorskiego – podaje Urząd Miasta Szczecin (UM).

Zbiórka bioodpadów opanowana przez mieszkańców

Szczeciński magistrat przypomina, że dokładnie rok temu miasto przeszło rewolucję w systemie segregacji, która polegała na wprowadzeniu obowiązkowej zbiórki nowej frakcji – bioodpadów. Dziś magistrat stwierdza, że umiejętność selektywnej zbiórki tej najtrudniejszej do wydzielenia i odrębnego gromadzenia frakcji, mieszkańcy opanowali bardzo dobrze. Stale rośnie nie tylko jakość odpadów z brązowych pojemników (tzn. coraz mniej jest w nich odpadów, które nie powinny tam trafiać), ale także ich ilość. Porównując masę bioodpadów odebranych w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r., z ilością odpadów odebranych w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed zmianami), różnica wynosi blisko 2000 ton! – podkreśla UM. Średnio, od początku tego roku, każdy szczecinianin zebrał selektywnie blisko 5 kg bioodpadów, a przy domach jednorodzinnych stoi obecnie 17 tys. brązowych pojemników, i liczba ta wciąż rośnie – wylicza magistrat.

Według miejskich urzędników powyższe dane pokazują, że mieszkańcy Szczecina nie tylko świadomie i z zaangażowaniem podeszli do tego wyzwania, ale są także gotowi na kolejne kroki w kierunku skuteczniejszej segregacji odpadów.

Skuteczna segregacja. Czyli jaka?

Według UM skuteczna segregacja to taka, która pozwoli kierować do przetworzenia jak największą ilość odpadów. Magistrat zaznacza również, że dzisiaj z przyczyn niezależnych od Miasta, np. z powodu braku odpowiednich instalacji przetwarzających odpady, ta ilość nie jest satysfakcjonująca. To także taki system selektywnej zbiórki, który nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, wynikających na przykład z logistyki i kierowania do przetworzenia odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi. To także taka segregacja, której zasady są jasne i czytelne dla mieszkańców, która nie przysporzy im zbyt dużych trudności i którą będą mogli z łatwością stosować w życiu codziennym – tłumaczy magistrat.

Na czym polega uproszczenie zasad segregacji odpadów w Szczecinie?

Kierując się tymi trzema założeniami, w Szczecinie opracowano wytyczne dotyczące zasad segregacji, które mają znacząco zwiększyć jej efektywność.

Proponując nowe rozwiązania z jednej strony kładziemy nacisk na aspekt ekologiczny, poprzez zwiększenie efektywności w zakresie recyklingu, a z drugiej na aspekt ekonomiczny – optymalizując pewne procesy np. w obszarze logistyki. To ważne, szczególnie w obliczu niepewnej sytuacji na rynku odpadów i stale rosnących cen, przed którymi chcemy się zabezpieczać. Trzeci aspekt, to codzienna praktyka związaną z segregacją. Dlatego proponujemy mieszkańcom proste i jasne zasady, które każdy z nas może stosować – tłumaczy Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

W pierwszej kolejności szczegółowe zasady obejmują frakcję tworzyw sztucznych i metalu, czyli odpady trafiające do żółtych pojemników. Zgodnie z nowymi wytycznymi bezwzględnie powinny do nich trafiać: zgniecione butelki PET, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), a także opakowania po chemii i kosmetykach oraz przezroczysta, bezbarwna folia oraz puszki i opakowania metalowe.

Plastikowe opakowania po żywności trafią do spalarni odpadów

Wrzucając do żółtego pojemnika wymienione odpady możemy mieć niemal pewność, że zostaną one przetworzone i zyskają tzw. drugie życie. Natomiast pozostałe, trudne do przetworzenia, takie jak np. plastikowe opakowania po żywności, po wrzuceniu do pojemnika czarnego na zmieszane, zostaną w naszej spalarni, bezpiecznie i bez szkody dla środowiska, wykorzystane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej – przekonuje Paweł Adamczyk.

Takie wytyczne zostały zapisane w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie, a wkrótce trafią również bezpośrednio do mieszkańców, w ramach kampanii informacyjnej promującej nowe zasady segregacji śmieci. Znajdą się one na ulotkach i plakatach, które będą dystrybuowane przy współpracy z zarządcami nieruchomości, a także w lokalnych mediach, Internecie i przestrzeni publicznej. Jesienią natomiast planowane jest przeniesienie działań edukacyjnych w tym zakresie do szkół – informuje UM.

Specjalne kontenery na odpady zielone – wygoda mieszkańców i optymalizacja kosztów

Warto też wspomnieć, że od 1 lipca br. mieszkańcy Szczecina mogą zamawiać specjalne, dodatkowe kontenery na tzw. odpady zielone, które nie będą już przyjmowane w Ekoportach, czyli szczecińskich punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Według magistratu, rozszerzenie usługi odbioru „odpadów zielonych” bezpośrednio z nieruchomości, tzn. z miejsca ich wytworzenia, to wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, które jednocześnie pozwala zoptymalizować koszty i zapobiega dostarczaniu do Ekoportów odpadów od wytwórców nieobjętych gminnym system, a tym samym nieponoszących opłat za jego funkcjonowanie.

Szczecińscy urzędnicy podkreślają, że od 1 lipca właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą, tak jak dotychczas, korzystać z odbioru „odpadów zielonych”, czyli m.in.: skoszonej trawy, liści, gałęzi i innych odpadów pochodzenia roślinnego, w systemie pojemnikowym, gromadząc je w brązowych pojemnikach, odbieranych regularnie z nieruchomości. Dodatkowo, w okresie intensywnej pielęgnacji zielni, mogą również dwukrotnie zamówić specjalny kontener na ten rodzaj odpadów. Usługa ta jest bezpłatna i obejmuje dostarczenie oraz odbiór zapełnionego kontenera. Zamówienia na kontener można składać bezpośrednio w firmach wywozowych obsługujących mieszkańców.

Na podstawie informacji nadesłanych przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama