udoskonalić system gospodarki odpadami

Szczecin chce udoskonalić system gospodarki odpadami

Prostsze zasady, zwiększenie ilości przetwarzanych i odzyskiwanych surowców oraz zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów – Szczecin rozpoczyna wdrażanie kolejnych działań i rozwiązań, które udoskonalą system gospodarowania odpadami komunalnymi – informuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

Udoskonalić system gospodarki odpadami komunalnymi – kolejne wyzwanie

Szczeciński „system śmieciowy” w całym kraju postrzegany jest jako jeden z najlepiej zorganizowanych. Jednak realia, w których obecnie musi funkcjonować, szczególnie niestabilna sytuacja prawna, stały wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ich coraz większa ilość, stawia przed Miastem kolejne wyzwania – podkreśla szczeciński magistrat.

Staramy się działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, chociaż jako gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a firmami odbierającymi odpady, poruszającym się w ramach określonych przepisów. Mimo to, chcemy zaproponować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko kolejnych regulacji opłat za śmieci, uproszczą zasady selektywnej zbiórki oraz zwiększą jej efektywność – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Systemowe działania i rozwiązania proponowane przez Miasto zostały zawarte w programie pn. „Pięć kroków do skutecznej segregacji śmieci”.

Skuteczna segregacja odpadów

Co to znaczy skuteczna segregacja odpadów? – pyta magistrat i odpowiada, że to taka selektywna zbiórka, która pozwoli kierować do przetworzenia jak największą ilość odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezależnych od Miasta, np. z powodu braku odpowiednich instalacji przetwarzających odpady – ta ilość nie jest satysfakcjonująca. Wprowadzane zmiany mają pozwolić na poprawę jakości zbieranych selektywnie odpadów, przez co zwiększyć się ma odsetek tych faktycznie przetwarzanych.

Pod pojęciem skutecznej segregacji kryje się taki system zbierania odpadów, który nie generuje dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, obecnie wynikających na przykład z logistyki i kierowania do przetworzenia odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi – tłumaczy UM.

I w końcu to taka segregacja, której zasady są jasne i czytelne dla mieszkańców, która nie przysporzy im zbyt dużych trudności, a którą będą mogli z łatwością stosować w życiu codziennym – przekonuje magistrat.

Udoskonalić system gospodarki odpadami – żółty pojemnik na pierwszy ogień

Pierwszy krok obejmować będzie frakcję tworzyw sztucznych i metalu, czyli gromadzoną w żółtym pojemniku. – Plastik to ta frakcja, która ze względu na swój szeroki zakres i różnorodność przysparza mieszkańcom najwięcej trudności. To również ten materiał, który najbardziej ekspansywnie oddziałuje na środowisko. Po pół roku funkcjonowania nowych zasad narzuconych przez ustawę, wiemy już jednak, co z żółtych pojemników jesteśmy w stanie tak naprawdę skutecznie skierować do przetworzenia – tłumaczy Paweł Adamczyk.

Aby segregacja prowadzona przez mieszkańców była bardziej efektywna, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, a jej zasady bardziej czytelne Miasto proponuje zawęzić tę frakcję i ściśle określić jakie odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika. Grupa ta obejmowałaby: butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, białą folię oraz puszki i opakowania metalowe. Z grupy wyłączone zostałyby natomiast m.in. plastikowe opakowania po żywności. Takie zasady miałyby zostać zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Będą dyskusje i edukacja dzieci by udoskonalić system gospodarki odpadami

Miasto chce również zaprosić do dyskusji na temat odpadów, proponowanych rozwiązań i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz jego przyszłości wszystkie zainteresowane strony: od mieszkańców, poprzez firmy z branży odpadowej, ekspertów, po zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dyskusje będą prowadzone w ramach tzw. Forum odpadowego, którego kolejne edycje będą odbywały się w najbliższych miesiącach, w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszersze spojrzenie na system, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania i wypracowanie wspólnych rozwiązań – przekonuje UM.

Jednocześnie UM zapewnia, że kontynuowane będą również prowadzone przez Miasto działania edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Oprócz znanych i lubianych projektów takich jak lekcje w Ekoportach czy „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci”, planowane jest wejście do szkół ze stałym programem dotyczącym postępowania z odpadami. Do szkół i przedszkoli trafią także pojemniki do segregacji oraz specjalne tablice edukacyjne dla uczniów.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując pozostałe frakcje odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama