System zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin

System zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin

Branża środków ochrony roślin zbudowała sprawny system zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – przekonuje Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), które skupia producentów i importerów środków ochrony roślin.

System zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin elementem ROP

Jak zaznacza PSOR, gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to – według Stowarzyszenia – kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych mają realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Podczas, gdy Ministerstwo Klimatu pracuje nad modelem oraz przepisami związanymi z rozszerzoną odpowiedzialnością biznesu, jedna branża skutecznie wdrożyła system zbiórki produkowanych opakowań – podkreśla PSOR.

Już od ponad 16 lat w Polsce działa bowiem System Zbiórki Opakowań PSOR stworzony przez producentów środków ochrony roślin. To bezpłatne i proste narzędzie umożliwia rolnikom zwrot opakowań po zużytych produktach w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. W ramach Systemu PSOR w 2019 r. zostało zebranych ponad 75% masy opakowań wprowadzonych na rynek, czyli prawie 2 mln 225 tys. kg opakowań. 54% z tej masy została poddana recyklingowi, a wymagany poziom recyklingu wynosi 30%. Z każdym rokiem masa zebranych opakowań po środkach ochrony roślin rośnie. Od początku istnienia Systemu PSOR z rynku zostało zebranych 21806 ton opakowań – wylicza PSOR.

System zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin już od 16 lat realizuje w imieniu producentów środków ochrony roślin rozszerzoną odpowiedzialność producenta. System Zbiórki PSOR spełnia prośrodowiskowe cele będące podstawą proponowanych regulacji ROP i opiera się na fizycznej zbiórce zużytych opakowań z rynku. System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu, a zatem w pełni realizujące cele ROP. Uważamy, że ramy funkcjonowania Systemu System Zbiórki PSOR powinny zostać uwzględnione w planowanej regulacji – mówi Aleksandra Mrowiec, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Jak działa System zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin?

Stowarzyszenie przypomina, że początki systemu sięgają 2004 r., kiedy to czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wystąpili z inicjatywą powołania systemu zajmującego się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych powstających po wprowadzanych przez nich produktach.

W myśl reguł przyjętych w systemie, puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik lub inny użytkownik powinien zwrócić do sklepu, który sprzedaje środki ochrony roślin. Nie ma konieczności okazywania paragonu ani innego dowodu zakupu. W praktyce każdy sklep może włączyć się w zbiórkę w ramach systemu, zgłaszając się online poprzez formularz na stronie www.systempsor.pl lub telefonicznie. Sklep otrzymuje w ramach systemu pakiet startowy, worki do gromadzenia opakowań, plakaty, broszury i umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży, a zebrane opakowania są poddawane procesowi recyklingu i odzysku.

Przekazanie pustych opakowań do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a przetworzony produkt nie zostanie użyty do produkcji elementów, które mogłyby mieć np. kontakt z żywnością. Materiał z recyklingu po środkach ochrony roślin jest dodawany do produkcji rur do światłowodów – zapewnia PSOR.

Koszty funkcjonowania systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sklepy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem – dodaje PSOR.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PSOR

fot. i rys. PSOR

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny