usuwania odpadów

Międzyresortowe spotkanie dotyczące efektywności systemu usuwania odpadów

Zwiększenie efektywności systemu usuwania odpadów oraz wykrywania, ścigania i pociągania do odpowiedzialności przestępców środowiskowych. Takie były cele międzyresortowego spotkania dotyczącego nielegalnych miejsc nagromadzenia odpadów. Poinformowało o nim Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKŚ).

System usuwania odpadów wymaga zwiększenia jego efektywności

Efektywna współpraca międzyresortowa jest kluczowa w kontekście przeciwdziałania nielegalnym miejscom składowania odpadów. Dlatego mobilizujemy inne ministerstwa i służby do wypracowania nowych rozwiązań w tym obszarze – powiedziała Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Na początku tego roku GIOŚ we współpracy z wojewódzkimi inspektoratami przygotował inwentaryzację, na podstawie której 311 składowisk odpadów określono jako mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla społeczności lokalnych – dodała Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska.

W trakcie spotkania omówiono skalę problemu i proponowane rozwiązania. Elementem rozmów było zarządzanie kryzysowe oraz efektywność funkcjonowania przepisów prawa i procedur w prowadzonych postępowaniach. Poruszono kwestie możliwości budowy infrastruktury unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz kontroli transportu tych odpadów na terenie kraju – podało MKiŚ.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu